Odmiana czasownika „konnen” w języku niemieckim

Czasownik „konnen” jest jednym z najważniejszych czasowników modalnych w języku niemieckim. Pozwala on wyrazić zdolność lub umiejętność do wykonywania różnych czynności. Odmiana tego czasownika może być trudna dla osób, które dopiero zaczynają naukę języka niemieckiego, dlatego też w tym artykule omówimy pełną odmianę czasownika „konnen”.

Odmiana czasownika „konnen” w czasie teraźniejszym

Oto odmiana czasownika „konnen” w czasie teraźniejszym dla różnych osób:

Osoba Odmiana
Ich (ja) kann
Du (ty) kannst
Er/Sie/Es (on/ona/to) kann
Wir (my) können
Ihr (wy) könnt
Sie (oni/one/Państwo) können

Odmiana czasownika „konnen” w czasie przeszłym

A teraz przyjrzyjmy się odmianie czasownika „konnen” w czasie przeszłym dla różnych osób:

Osoba Odmiana
Ich (ja) konnte
Du (ty) konntest
Er/Sie/Es (on/ona/to) konnte
Wir (my) konnten
Ihr (wy) konntet
Sie (oni/one/Państwo) konnten

Czasownik modalny „konnen”

Czasownik „konnen” jest bardzo ważny, ponieważ pozwala wyrazić nasze zdolności i umiejętności. Możemy go używać, aby powiedzieć, że potrafimy coś zrobić lub że jesteśmy w stanie coś zrobić. Jest używany w wielu codziennych sytuacjach.

Odmiana czasownika „konnen” w zdaniach

Oto kilka przykładów zdań, które pokazują, jak używać czasownika „konnen” w praktyce:

  • Ich kann gut schwimmen. (Potrafię dobrze pływać.)

  • Kannst du Klavier spielen? (Czy potrafisz grać na pianinie?)

  • Er konnte gestern nicht kommen. (On nie mógł przyjść wczoraj.)

  • Wir können Deutsch sprechen. (Potrafimy mówić po niemiecku.)

Faqs dotyczące czasownika „konnen”

1. Jak odmienia się czasownik „konnen” w czasie teraźniejszym?

W czasie teraźniejszym odmienia się on następująco: ich kann, du kannst, er/sie/es kann, wir können, ihr könnt, sie können.

2. Jak brzmi odmiana czasownika „konnen” w czasie przeszłym?

W czasie przeszłym odmienia się go tak: ich konnte, du konntest, er/sie/es konnte, wir konnten, ihr konntet, sie konnten.

3. Kiedy używać czasownika „konnen”?

Czasownik „konnen” używamy, aby wyrazić zdolność lub umiejętność do wykonywania różnych czynności. Możemy go stosować w codziennych rozmowach, aby opisać nasze umiejętności.

4. Czy czasownik „konnen” jest czasownikiem regularnym czy nieregularnym?

Czasownik „konnen” jest czasownikiem nieregularnym, co oznacza, że jego odmiana różni się od standardowych reguł odmiany czasowników w języku niemieckim.


Zobacz także:

Artur

ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=150&d=mm&r=gforcedefault=1

Photo of author

Artur

Dodaj komentarz