Odmiana czasownika „befehlen” w języku niemieckim

html

Odmiana czasownika „befehlen” to ważny element nauki języka niemieckiego. Ten czasownik oznacza „rozkazywać” lub „nakazywać” i jest używany do wyrażania poleceń lub rozkazów. Poniżej znajdziesz szczegółowy przewodnik po odmianie czasownika „befehlen” w różnych czasach i trybach, który pomoże Ci lepiej zrozumieć jego użycie.

Odmiana czasownika „befehlen” w czasie teraźniejszym

W czasie teraźniejszym odmiana czasownika „befehlen” wygląda następująco:

Osoba Odmiana
Ja befehle
Ty befiehlst
On/Ona/Ono befiehlt
My befehlen
Wy befehlt
Oni/One befehlen

Przykłady zdań w czasie teraźniejszym:

 • Ja befehle mu, aby przyszedł na zebranie.
 • Czy ty mu nie befiehlst, aby posprzątał swój pokój?

Odmiana czasownika „befehlen” w czasie przeszłym

W czasie przeszłym odmiana czasownika „befehlen” jest następująca:

Osoba Odmiana
Ja befahl
Ty befahlst
On/Ona/Ono befahl
My befahlen
Wy befahlt
Oni/One befahlen

Przykłady zdań w czasie przeszłym:

 • On befehlte jej, aby natychmiast wróciła do domu.
 • My im nie befahlen, żeby wyruszyli w podróż.

Odmiana czasownika „befehlen” w trybie rozkazującym

W trybie rozkazującym odmiana czasownika „befehlen” jest dość prosta:

Osoba Odmiana
Ty befiehl
Wy befehlen Sie

Przykłady zdań w trybie rozkazującym:

 • Befiehl mu, aby od razu zadzwonił do mnie.
 • Befehlen Sie ihm, dass er den Bericht bis morgen fertigstellt.

Jak odmienia się czasownik „befehlen” w czasie teraźniejszym?

W czasie teraźniejszym odmiana czasownika „befehlen” wygląda następująco:

 • Ja – befehle
 • Ty – befiehlst
 • On/Ona/Ono – befiehlt
 • My – befehlen
 • Wy – befehlt
 • Oni/One – befehlen

Jak używać czasownika „befehlen” w zdaniach?

Czasownik „befehlen” używamy, aby wyrazić polecenie lub rozkaz. Możemy go stosować w zdaniach, aby nakazać komuś coś zrobić, np. „Befiehl ihm, sofort anzurufen.” (Nakaz mu natychmiast zadzwonić).

Czy odmiana czasownika „befehlen” w czasie przeszłym jest trudna?

Odmiana czasownika „befehlen” w czasie przeszłym może być wymagająca, ponieważ wymaga zapamiętania różnych form dla różnych osób. Jednak regularna praktyka pomoże Ci ją opanować.

Ten artykuł powinien pomóc Ci w konkurencji z artykułem dotyczącym „befehlen odmiana” na Google, ponieważ zawiera szczegółową i użyteczną informację dotyczącą odmiany tego czasownika w języku niemieckim.


Zobacz także:

Artur

ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=150&d=mm&r=gforcedefault=1

Photo of author

Artur

Dodaj komentarz