Odmiana czasownika „halten” w języku niemieckim

Odmiana czasownika „halten” jest istotna dla osób, które uczą się języka niemieckiego. Ten czasownik ma wiele znaczeń i jest używany w różnych kontekstach. Poniżej znajdziesz szczegółową analizę odmiany tego czasownika oraz przykłady zastosowań w różnych czasach i trybach.

1. odmiana w czasie teraźniejszym

W czasie teraźniejszym czasownik „halten” jest nieregularny i zmienia swoją formę w zależności od osoby. Oto tabela przedstawiająca odmianę czasownika „halten” w czasie teraźniejszym:

Osoba Odmiana
Ja halte
Du hältst
On/ona/ono hält
My halten
Wy haltet
Oni/one halten

2. odmiana w czasie przeszłym

W czasie przeszłym odmiana czasownika „halten” jest również nieregularna. Oto tabela przedstawiająca odmianę w czasie przeszłym:

Osoba Odmiana
Ja hielt
Du hieltest
On/ona/ono hielt
My hielten
Wy hieltet
Oni/one hielten

3. tryb rozkazujący

W trybie rozkazującym odmiana jest prosta i zależy od osoby. Oto tabela:

Osoba Odmiana
Du halte
Wy haltet
Oni/one halten

4. przykłady zastosowań czasownika „halten”

Czasownik „halten” może mieć wiele znaczeń w zależności od kontekstu. Oto kilka przykładów zastosowań:

  • Ich halte das Buch. (Trzymam książkę.)
  • Halt an der Ampel! (Zatrzymaj się na światłach!)
  • Er kann seinen Versprechen nicht halten. (Nie może dotrzymać swoich obietnic.)

1. Jak odmienia się czasownik „halten” w czasie teraźniejszym?

Odmiana w czasie teraźniejszym wygląda następująco: Ja halte, Du hältst, On hält, My halten, Wy haltet, Oni halten.

2. Czy odmiana czasownika „halten” w czasie przeszłym jest regularna?

Nie, odmiana czasownika „halten” w czasie przeszłym jest nieregularna. Przyjmuje formy: hielt, hieltest, hielt, hielten, hieltet, hielten.

3. Jak brzmi odmiana czasownika „halten” w trybie rozkazującym dla osoby pierwszej liczby pojedynczej?

Odmiana w trybie rozkazującym dla osoby pierwszej liczby pojedynczej to „halte”.


Zobacz także:

Artur

ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=150&d=mm&r=gforcedefault=1

Photo of author

Artur

Dodaj komentarz