Odmiana czasownika „lesen” w języku niemieckim

W artykule tym omówimy odmianę czasownika „lesen” w języku niemieckim. Zaprezentujemy jego odmianę przez osoby, w czasie teraźniejszym i przeszłym oraz dokładnie przyjrzymy się formom Perfekt i Präteritum. Jeśli chcesz poznać szczegóły dotyczące odmiany i użycia tego czasownika, to jesteś we właściwym miejscu!

Odmiana czasownika „lesen” przez osoby w czasie teraźniejszym

Czasownik „lesen” należy do grupy czasowników regularnych, co oznacza, że jego odmiana jest stosunkowo przewidywalna. Oto tabela przedstawiająca odmianę przez osoby w czasie teraźniejszym:

Osoba Odmiana
Ja lese
Ty liest
On/Ona/Ono liest
My lesen
Wy lest
Oni/One lesen

Odmiana czasownika „lesen” w czasie przeszłym

Teraz przyjrzyjmy się temu, jak odmienia się czasownik „lesen” w czasie przeszłym, czyli w formach Perfekt i Präteritum:

Odmiana czasownika „lesen” w formie Perfekt

W formie Perfekt czasownik „lesen” jest koniugowany za pomocą czasownika „haben” lub „sein” oraz odpowiedniej formy czasownika regularnego „gelesen”. Oto kilka przykładów:

  • Ich habe gestern ein Buch gelesen.
  • Du hast den Artikel schon gelesen.
  • Er ist mit dem Lesen fertig.

Odmiana czasownika „lesen” w formie Präteritum

W formie Präteritum czasownik „lesen” ma nieco inną odmianę. Oto przykłady w kilku osobach:

  • Ich las gestern ein Buch.
  • Du lasst den Artikel gestern.
  • Er las das Buch letzte Woche.

Często zadawane pytania (FAQs)

Jak odmienia się czasownik „lesen” przez osoby w języku niemieckim?

Formy odmiany czasownika „lesen” przez osoby w czasie teraźniejszym to: lese, liest, liest, lesen, lest, lesen.

Jakie są formy Perfekt czasownika „lesen”?

W formie Perfekt używa się form czasownika „haben” lub „sein” oraz „gelesen”, na przykład: Ich habe gelesen, Du bist gelesen.

Jak brzmi odmiana czasownika „lesen” w formie Präteritum?

W formie Präteritum czasownik „lesen” jest odmieniany jako: ich las, du lasst, er las, my lasen, ihr last, sie lasen.


Zobacz także:

Artur

ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=150&d=mm&r=gforcedefault=1

Photo of author

Artur

Dodaj komentarz