Odmiana czasownika „gehen” w języku niemieckim

Odmiana czasownika „gehen” jest niezwykle istotna dla osób uczących się języka niemieckiego. Jest to podstawowe słowo, które oznacza „iść” w języku polskim. Prawidłowa odmiana czasownika „gehen” pozwoli Ci swobodnie poruszać się w języku niemieckim i skutecznie się komunikować. Poniżej znajdziesz szczegółowy opis odmiany tego czasownika w różnych czasach i przez osoby.

Odmiana czasownika „gehen” przez osoby (czas teraźniejszy):

Osoba Odmiana
ja ich gehe
ty du gehst
on/ona/ono er/sie/es geht
my wir gehen
wy ihr geht
oni/one sie gehen

W czasie teraźniejszym odmieniamy czasownik „gehen” przez osoby. Pamiętaj, że w formie pierwszej osoby liczby pojedynczej (ja) występuje forma „ich gehe”, a nie tylko „gehe”.

Odmiana czasownika „gehen” w czasie przeszłym (czas przeszły prosty):

Osoba Odmiana
ja ich ging
ty du gingst
on/ona/ono er/sie/es ging
my wir gingen
wy ihr gingt
oni/one sie gingen

W czasie przeszłym czasownik „gehen” ma formę „ging” w odmianie przez osoby. Pamiętaj, że forma pierwszej osoby liczby pojedynczej (ja) to „ich ging”.

Odmiana czasownika „gehen” w czasie przeszłym dokonanym (czas zaprzeszły – Perfekt):

Osoba Odmiana
ja ich bin gegangen
ty du bist gegangen
on/ona/ono er/sie/es ist gegangen
my wir sind gegangen
wy ihr seid gegangen
oni/one sie sind gegangen

W czasie Perfekt odmieniamy czasownik „gehen” przy użyciu czasownika „sein” jako czasownika posiłkowego. Odmiana ta jest wykorzystywana do opisywania czynności z przeszłości, które mają związek z teraźniejszością.

Pytania dotyczące odmiany czasownika „gehen”:

Jak odmienia się czasownik „gehen” przez osoby?

Czasownik „gehen” odmienia się przez osoby w czasie teraźniejszym, czasie przeszłym oraz czasie Perfekt. Przykładowe formy odmiany znajdziesz powyżej.

Jak brzmi odmiana czasownika „gehen” w czasie przeszłym dokonanym (Perfekt)?

W czasie Perfekt odmiana czasownika „gehen” wymaga użycia czasownika „sein” jako czasownika posiłkowego. Przykładowe formy odmiany w czasie Perfekt znajdziesz powyżej.

Czy odmiana czasownika „gehen” jest trudna?

Odmiana czasownika „gehen” może być początkowo trudna dla osób rozpoczynających naukę języka niemieckiego, ale z praktyką staje się łatwiejsza. Regularna praktyka i zapoznanie się z odmianą przez osoby w różnych czasach pozwolą Ci na skuteczną naukę.


Zobacz także:

Artur

ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=150&d=mm&r=gforcedefault=1

Photo of author

Artur

Dodaj komentarz