Odmiana czasownika „verstehen” w języku niemieckim

W artykule tym omówimy odmianę czasownika „verstehen” w języku niemieckim. Jest to bardzo istotne zagadnienie dla osób uczących się tego języka, ponieważ czasownik ten występuje w wielu kontekstach i formach. Opanowanie zasad jego odmiany pomoże w skutecznym porozumiewaniu się i konstruowaniu poprawnych zdań.

Podstawowe formy czasownika „verstehen”

Czasownik „verstehen” należy do grupy nieregularnych czasowników w języku niemieckim. Poniżej przedstawiamy podstawowe formy tego czasownika:

Osoba Forma Przeszłość Partizip II
ja verstehe verstand verstanden
ty verstehst verstandest verstanden
on/ona/ono versteht verstand verstanden
my verstehen verstanden verstanden
wy versteht verstand verstanden
oni/one verstehen verstanden verstanden

Zastosowanie czasownika „verstehen”

„Verstehen” to niemiecki odpowiednik polskiego słowa „rozumieć”. Może być używany w różnych kontekstach, na przykład:

 • Verstehen Sie mich? – Rozumie Pan/Pani mnie?

 • Ich verstehe nicht. – Nie rozumiem.

 • Verstehst du diese Anweisungen? – Rozumiesz te instrukcje?

Odmiana w czasie przeszłym

W czasie przeszłym odmiana czasownika „verstehen” wygląda następująco:

 • Ich verstand

 • Du verstandest

 • Er/sie/es verstand

 • Wir verstanden

 • Ihr verstandet

 • Sie verstanden

Partizip II czasownika „verstehen”

Partizip II czasownika „verstehen” to „verstanden”. Jest to forma używana do tworzenia czasu Perfekt oraz innych czasów złożonych w języku niemieckim.

Czasownik modalny „können” z czasownikiem „verstehen”

Czasownik „können” w połączeniu z czasownikiem „verstehen” tworzy wyrażenie oznaczające „móc zrozumieć”. Przykładowe zdania:

 • Ich kann dich verstehen. – Mogę cię zrozumieć.

 • Kannst du diese Sätze verstehen? – Czy potrafisz zrozumieć te zdania?

Jak odmienia się czasownik „verstehen” w czasie teraźniejszym?

W czasie teraźniejszym odmiana czasownika „verstehen” wygląda następująco:

ja verstehe, ty verstehst, on/ona/ono versteht, my verstehen, wy versteht, oni/one verstehen

Jakie są podstawowe znaczenia czasownika „verstehen”?

Czasownik „verstehen” oznacza „rozumieć” lub „zrozumieć”. Może być używany w kontekście rozumienia treści, komunikacji, instrukcji itp.

Czy „verstehen” jest czasownikiem nieregularnym?

Tak, „verstehen” należy do grupy nieregularnych czasowników w języku niemieckim.

Jakie są inne czasowniki modalne powiązane z „verstehen”?

Czasownik „können” jest czasownikiem modalnym często używanym z „verstehen” w znaczeniu „móc zrozumieć”.


Zobacz także:

Artur

ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=150&d=mm&r=gforcedefault=1

Photo of author

Artur

Dodaj komentarz