Odmiana czasownika „lassen” – perfekt i inne formy

W artykule tym omówimy odmianę czasownika „lassen” oraz skupimy się na formie Perfekt. Poznamy różne aspekty odmiany tego czasownika, aby lepiej zrozumieć jego użycie w języku niemieckim.

Odmiana czasownika „lassen”

Czasownik „lassen” jest jednym z ważniejszych czasowników w języku niemieckim. Oznacza on „pozwalać” lub „kazać”. Poniżej znajduje się tabela prezentująca odmianę czasownika „lassen” w czasie teraźniejszym dla różnych osób:

Osoba Odmiana
Ja ich lasse
Ty du lässt
On/Ona/Ono er/sie/es lässt
My wir lassen
Wy ihr lasst
Oni/One sie lassen

Warto zaznaczyć, że „lassen” jest nieregularnym czasownikiem, dlatego jego odmiana nie podlega typowym wzorcom odmiany czasowników.

Perfekt czasownika „lassen”

Perfekt to czas przeszły w języku niemieckim, który jest tworzony za pomocą czasownika „haben” lub „sein” oraz formy Partizip Perfekt danego czasownika. Poniżej przedstawiona jest odmiana czasownika „lassen” w formie Perfekt:

Osoba Odmiana Perfekt
Ja ich habe gelassen
Ty du hast gelassen
On/Ona/Ono er/sie/es hat gelassen
My wir haben gelassen
Wy ihr habt gelassen
Oni/One sie haben gelassen

Użycie Perfekt czasownika „lassen”

Perfekt czasownika „lassen” jest powszechnie używane, gdy chcemy opowiedzieć o działaniu w przeszłości, które zostało zakończone. Na przykład:

  • Ich habe ihn die Nachricht lesen lassen. (Kazałem mu przeczytać wiadomość.)
  • Sie hat ihre Kinder draußen spielen lassen. (Pozwoliła swoim dzieciom bawić się na zewnątrz.)

Faqs

Jak tworzyć Perfekt czasownika „lassen”?

Aby stworzyć Perfekt czasownika „lassen”, potrzebujemy formy czasownika „haben” lub „sein” oraz odpowiedniej formy Partizip Perfekt, która w tym przypadku to „gelassen”.

Czy „lassen” to nieregularny czasownik?

Tak, „lassen” to nieregularny czasownik, dlatego jego odmiana nie podlega standardowym wzorcom odmiany czasowników.

Kiedy używać Perfekt z czasownikiem „lassen”?

Perfekt czasownika „lassen” używamy, gdy chcemy opisać działanie, które miało miejsce w przeszłości i zostało już zakończone.


Zobacz także:

Artur

ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=150&d=mm&r=gforcedefault=1

Photo of author

Artur

Dodaj komentarz