Odmiana czasownika „wissen” w języku niemieckim

W niniejszym artykule omówimy odmianę czasownika „wissen” w języku niemieckim oraz formę perfekt tego czasownika.

Odmiana czasownika „wissen”

Czasownik „wissen” jest jednym z ważniejszych czasowników w języku niemieckim, oznaczającym „wiedzieć”. Poniżej przedstawiamy odmianę tego czasownika w czasie teraźniejszym dla różnych osób gramatycznych:

Osoba Odmiana
Ja ich weiß
Ty du weißt
On/Ona/Ono er/sie/es weiß
My wir wissen
Wy ihr wisst
Oni/One sie wissen

Powyższa tabela przedstawia odmianę czasownika „wissen” w czasie teraźniejszym dla różnych osób. Pamiętaj, że w języku niemieckim odmiana czasowników jest istotna dla poprawnego wyrażania się.

Czas perfekt czasownika „wissen”

Forma Perfekt w języku niemieckim tworzona jest za pomocą czasownika posiłkowego „haben” lub „sein” oraz imiesłowu czasu przeszłego czasownika głównego. W przypadku czasownika „wissen” używamy czasownika „haben”. Poniżej prezentujemy odmianę czasownika „wissen” w czasie Perfekt:

Osoba Czasownik posiłkowy Imiesłów czasu przeszłego
Ja habe gewusst
Ty hast gewusst
On/Ona/Ono hat gewusst
My haben gewusst
Wy habt gewusst
Oni/One haben gewusst

Forma Perfekt pozwala opowiedzieć o wydarzeniach w przeszłości, które mają wpływ na teraźniejszość lub są z nimi związane.

Wiedza na temat odmiany czasownika „wissen” oraz jego formy Perfekt jest niezwykle istotna dla skutecznego komunikowania się w języku niemieckim. Poprawne stosowanie czasowników to klucz do płynnej rozmowy i zrozumienia tekstu pisanego.

Faqs

Jakie są główne znaczenia czasownika „wissen”?

Czasownik „wissen” oznacza „wiedzieć” oraz wyraża posiadanie informacji lub wiedzy na dany temat.

Czy forma Perfekt jest często używana w języku niemieckim?

Tak, forma Perfekt jest powszechnie stosowana w języku niemieckim przy opowiadaniu o wydarzeniach przeszłych.

Jakie są inne ważne czasowniki w języku niemieckim?

Obok czasownika „wissen”, istotne są także takie czasowniki jak „sein” (być), „haben” (mieć), „gehen” (iść) i wiele innych.


Zobacz także:

Artur

ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=150&d=mm&r=gforcedefault=1

Photo of author

Artur

Dodaj komentarz