Odmiana czasownika „finden” – znajdź swoją ścieżkę do perfekcji

W artykule tym zgłębimy tajniki odmiany czasownika „finden” oraz związanej z nim formy Perfekt. Zapraszamy do odkrywania fascynujących aspektów niemieckiej gramatyki!

Odmiana czasownika „finden”

Czasownik „finden” to jeden z podstawowych czasowników w języku niemieckim. Poniżej znajduje się tabela prezentująca jego odmianę w czasie teraźniejszym dla różnych osób:

Osoba Odmiana
Ich finde
Du findest
Er/Sie/Es findet
Wir finden
Ihr findet
Sie/Sie (wielu ludzi) finden

Forma perfekt czasownika „finden”

Forma Perfekt jest używana do wyrażania działań przeszłych i składa się z czasownika posiłkowego (haben lub sein) oraz partycipu czasownika głównego. Oto odmiana czasownika „finden” w formie Perfekt:

Osoba Czasownik Posiłkowy Partycyp Czasownika „finden” Forma Perfekt
Ich habe gefunden Ich habe gefunden.
Du hast gefunden Du hast gefunden.
Er/Sie/Es hat gefunden Er/Sie/Es hat gefunden.
Wir haben gefunden Wir haben gefunden.
Ihr habt gefunden Ihr habt gefunden.
Sie/Sie (wielu ludzi) haben gefunden Sie/Sie haben gefunden.

Odmiana czasownika „befinden”

Czasownik „befinden” to inny interesujący czasownik, którego odmiana ma pewne podobieństwa do czasownika „finden”. Oto jego odmiana w czasie teraźniejszym:

Osoba Odmiana
Ich befinde mich
Du befindest dich
Er/Sie/Es befindet sich
Wir befinden uns
Ihr befindet euch
Sie/Sie (wielu ludzi) befinden sich

Odmiana czasownika „finden” oraz związana z nią forma Perfekt stanowią kluczowy element niemieckiej gramatyki. Poprzez praktykę i zrozumienie tych form, osiągniesz pewność w używaniu języka niemieckiego. Pamiętaj, że nauka języka to fascynująca podróż, która otwiera przed tobą nowe możliwości komunikacji.

Faqs

Jakie są podstawowe formy czasownika „finden” w czasie teraźniejszym?

Podstawowe formy czasownika „finden” w czasie teraźniejszym to: ich finde, du findest, er/sie/es findet, wir finden, ihr findet, sie/Sie finden.

Jak tworzy się formę Perfekt czasownika „finden”?

Forma Perfekt czasownika „finden” tworzy się poprzez użycie czasownika posiłkowego (haben lub sein) oraz partycypu czasownika „gefunden”.

Czym różni się odmiana czasownika „finden” od czasownika „befinden”?

Oba czasowniki mają pewne podobieństwa w odmianie, ale „finden” oznacza „znajdować”, podczas gdy „befinden” oznacza „znajdować się” lub „czuć się”.


Zobacz także:

Artur

ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=150&d=mm&r=gforcedefault=1

Photo of author

Artur

Dodaj komentarz