Odmiana czasownika „sich interessieren” w języku niemieckim

Artykuł ten skupia się na omówieniu odmiany czasownika „sich interessieren” w języku niemieckim. Czasownik ten jest bardzo użyteczny i pozwala wyrazić zainteresowanie różnymi dziedzinami życia. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące odmiany oraz zastosowania tego czasownika.

Niniejszy artykuł powstał dzięki wsparciu serwisu maximuscenter.pl

Odmiana czasownika „sich interessieren”

Czasownik „sich interessieren” jest czasownikiem zwrotnym, co oznacza, że wymaga dodania zaimka zwrotnego „sich” przed czasownikiem. Odmiana tego czasownika w czasie teraźniejszym wygląda następująco:

Osoba Odmiana
Ja ich interessiere mich
Ty du interessierst dich
On / Ona / Ono er/sie/es interessiert sich
My wir interessieren uns
Wy ihr interessiert euch
Oni / One sie interessieren sich

Przykłady zdań:

 • Ich interessiere mich für Kunst.
 • Warum interessierst du dich für Politik?
 • Er interessiert sich für Sport.
 • Wir interessieren uns für Musik.
 • Ihr interessiert euch für Sprachen.
 • Sie interessieren sich für Geschichte.

Odmiana czasownika „sich interessieren” w czasie przeszłym

Teraz przejdziemy do odmiany czasownika „sich interessieren” w czasie przeszłym. Oto jak wygląda ta odmiana:

Osoba Odmiana
Ja ich habe mich interessiert
Ty du hast dich interessiert
On / Ona / Ono er/sie/es hat sich interessiert
My wir haben uns interessiert
Wy ihr habt euch interessiert
Oni / One sie haben sich interessiert

Przykłady zdań:

 • Ich habe mich für Literatur interessiert.
 • Warum hast du dich für Wissenschaft interessiert?
 • Er hat sich für Technologie interessiert.
 • Wir haben uns für Natur interessiert.
 • Ihr habt euch für Reisen interessiert.
 • Sie haben sich für Mode interessiert.

Zastosowanie czasownika „sich interessieren”

Czasownik „sich interessieren” jest powszechnie używany, gdy chcemy wyrazić swoje zainteresowanie konkretnymi dziedzinami życia, hobby, tematami czy wydarzeniami. Może być również używany w kontekście pytań, aby dowiedzieć się o zainteresowania innych osób.

FAQs

1. Jakie zaimki zwrotne są używane z czasownikiem „sich interessieren”?

W zależności od osoby odmieniamy czasownik „sich interessieren” następująco: ich, du, er/sie/es, wir, ihr, sie.

2. Czy czasownik „sich interessieren” jest czasownikiem regularnym?

Tak, czasownik „sich interessieren” jest czasownikiem regularnym, co oznacza, że jego odmiana jest stała i nie ulega zmianom.

3. Czy odmiana w czasie przeszłym jest trudna do zapamiętania?

Nie, odmiana w czasie przeszłym jest dość regularna, dlatego nie powinno być trudności z jej zapamiętaniem.


Zobacz także:

Artur

ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=150&d=mm&r=gforcedefault=1

Photo of author

Artur

Dodaj komentarz