Odmiana czasownika „warten” w perfekcie

W niniejszym artykule omówimy szczegółowo odmianę czasownika „warten” w perfekcie oraz związane z tym zagadnienia. Jeśli zastanawiasz się, jak poprawnie konstruować zdania w czasie przeszłym w języku niemieckim oraz jak używać formy perfektu tego czasownika, to jesteś we właściwym miejscu.

Odmiana czasownika „warten” – czas przeszły (Perfekt)

Czasownik „warten” oznacza „czekać” w języku niemieckim. Jest to ważne słowo, które często pojawia się w codziennych rozmowach. Perfekt to jeden z czasów przeszłych w języku niemieckim, który jest tworzony za pomocą czasownika posiłkowego „haben” lub „sein” oraz imiesłowu czasu przeszłego.

Odmiana czasownika „warten” z użyciem „haben”

Gdy używamy czasownika „warten” z czasownikiem posiłkowym „haben”, tworzymy formy czasu przeszłego w sposób następujący:

 • ich habe gewartet (czekałem/czekałam)
 • du hast gewartet (czekałeś/czekałaś)
 • er/sie/es hat gewartet (czekał/czekała)
 • wir haben gewartet (czekaliśmy/czekaliśmy)
 • ihr habt gewartet (czekaliście/czekaliście)
 • sie haben gewartet (czekali/czekali)

Odmiana czasownika „warten” z użyciem „sein”

W niektórych przypadkach, np. gdy chodzi o ruch lub zmianę stanu, czasownik „warten” może być użyty z czasownikiem posiłkowym „sein”. Oto formy czasu przeszłego z użyciem „sein”:

 • ich bin gewartet (czekałem/czekałam)
 • du bist gewartet (czekałeś/czekałaś)
 • er/sie/es ist gewartet (czekał/czekała)
 • wir sind gewartet (czekaliśmy/czekaliśmy)
 • ihr seid gewartet (czekaliście/czekaliście)
 • sie sind gewartet (czekali/czekali)

Użycie czasownika „warten” w zdaniach

Czasownik „warten” można użyć w wielu kontekstach, aby wyrazić oczekiwanie na coś lub kogoś. Oto kilka przykładów zdań z jego użyciem:

Zdanie Tłumaczenie
Ich habe gestern auf dich gewartet. Czekałem na ciebie wczoraj.
Hast du lange auf den Bus gewartet? Czy długo czekałeś na autobus?
Wir sind im Café und warten auf unsere Freunde. Jesteśmy w kawiarni i czekamy na naszych przyjaciół.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Jakie są formy czasu przeszłego czasownika „warten”?

Czasownik „warten” w czasie przeszłym (Perfekt) może być używany z czasownikiem posiłkowym „haben” lub „sein”.

Kiedy użyć czasownika „warten” z „haben”, a kiedy z „sein”?

Generalnie używamy „haben” z „warten” w większości przypadków. Jednakże, jeśli chodzi o sytuacje związane z ruchem lub zmianą stanu, możemy użyć „sein”.

W jakich sytuacjach możemy użyć czasownika „warten”?

Czasownik „warten” możemy użyć w sytuacjach, gdy chcemy wyrazić oczekiwanie na coś lub kogoś, na przykład na przyjaciół, autobus czy zamówione danie w restauracji.


Zobacz także:

Artur

ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=150&d=mm&r=gforcedefault=1

Photo of author

Artur

Dodaj komentarz