Besuchen: odmiana, czas przeszły i perfekt – jak odmieniać czasownik „besuchen”

W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej czasownikowi „besuchen” w języku niemieckim. Poznamy jego odmianę, formy czasu przeszłego oraz perfekt. Znajdziesz tu również przykładowe zdania i wyjaśnienia dotyczące stosowania tego czasownika.

Odmiana czasownika „besuchen”

Czasownik „besuchen” to jeden z podstawowych czasowników w języku niemieckim, co oznacza, że jego odmiana jest dość regularna. Oto jak odmienia się ten czasownik w czasie teraźniejszym dla różnych osób:

Osoba Odmiana
ich besuche
du besuchst
er/sie/es besucht
wir besuchen
ihr besucht
sie/Sie besuchen

Czas przeszły czasownika „besuchen”

Jeśli chcemy wyrazić czynność „besuchen” w czasie przeszłym, będziemy musieli użyć odpowiedniej formy czasu przeszłego. Oto jak odmienia się czasownik „besuchen” w czasie przeszłym dla różnych osób:

Osoba Odmiana
ich besuchte
du besuchtest
er/sie/es besuchte
wir besuchten
ihr besuchtet
sie/Sie besuchten

Perfekt czasownika „besuchen”

Perfekt to czas przeszły złożony w języku niemieckim, który tworzymy za pomocą czasownika posiłkowego oraz partizipu 2 czasownika głównego. Oto jak tworzy się formę Perfekt czasownika „besuchen”:

  • ich habe besucht
  • du hast besucht
  • er/sie/es hat besucht
  • wir haben besucht
  • ihr habt besucht
  • sie/Sie haben besucht

Przykładowe zdania

Oto kilka przykładowych zdań z użyciem czasownika „besuchen” w różnych czasach:

  • Ich besuche meine Großeltern jeden Sonntag.
  • Letzten Sommer habe ich Paris besucht.
  • Wir werden morgen das Museum besuchen.

Faqs – najczęściej zadawane pytania

Jak odmienia się czasownik „besuchen”?

Czasownik „besuchen” odmienia się regularnie. W czasie teraźniejszym odmiana wygląda tak: ich besuche, du besuchst, er/sie/es besucht, wir besuchen, ihr besucht, sie/Sie besuchen.

Jak tworzy się Perfekt czasownika „besuchen”?

Formę Perfekt czasownika „besuchen” tworzymy poprzez dodanie odpowiedniej formy czasownika posiłkowego „haben” lub „sein” oraz partizipu 2 czasownika „besuchen”.

Czy odmiana czasownika „besuchen” w czasie przeszłym jest regularna?

Tak, odmiana czasownika „besuchen” w czasie przeszłym jest regularna dla większości osób. Przykładowo: ich besuchte, du besuchtest, er/sie/es besuchte.

W jakich sytuacjach można użyć czasownika „besuchen”?

Czasownik „besuchen” oznacza „odwiedzać” lub „chodzić do”. Możesz go użyć, gdy mówisz o odwiedzaniu miejsc, ludzi lub wydarzeń, np. „Ich besuche oft meine Freunde” (Często odwiedzam moich przyjaciół).


Zobacz także:

Artur

ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=150&d=mm&r=gforcedefault=1

Photo of author

Artur

Dodaj komentarz