Odmiana czasownika „tragen”: perfekt, koniugacja, i więcej

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się dokładniej odmianie czasownika „tragen” w języku niemieckim. Rozważymy różne formy tego czasownika, w tym jego perfekt oraz koniugację w różnych osobach. Jeśli chcesz nauczyć się używać tego czasownika poprawnie i płynnie, to artykuł jest dla ciebie.

Koniugacja czasownika „tragen”

Koniugacja czasownika „tragen” w czasie teraźniejszym wygląda następująco:

Osoba Forma
Ja trage
Ty trägst
On/Ona/Ono trägt
My tragen
Wy tragt
Oni/One tragen

Perfekt czasownika „tragen”

Perfekt to czas przeszły w języku niemieckim, który jest tworzony przy pomocy czasownika posiłkowego „haben” lub „sein” oraz formy czasownika głównego. Oto perfekt czasownika „tragen” w różnych osobach:

  • Ja habe getragen
  • Ty hast getragen
  • On/Ona/Ono hat getragen
  • My haben getragen
  • Wy habt getragen
  • Oni/One haben getragen

Odmiana czasownika „tragen” w innych czasach

Ponadto, czasownik „tragen” można odmieniać w innych czasach, takich jak czas przeszły niedokonany czy tryb warunkowy. Warto zrozumieć, jak stosować ten czasownik we wszystkich sytuacjach językowych.

Odmiana w czasie przeszłym niedokonanym

W czasie przeszłym niedokonanym czasownik „tragen” jest odmieniany podobnie jak w czasie teraźniejszym, ale z użyciem odpowiedniego czasownika posiłkowego, np. „haben”.

Odmiana w trybie warunkowym

Tryb warunkowy czasownika „tragen” tworzymy przez dodanie by do formy czasowników koniugacji w czasie teraźniejszym. Na przykład: „Ich würde tragen” oznacza „Niosłbym/Niosłabym”.

Faqs – najczęściej zadawane pytania

Jak odmienia się „tragen” w formie czasu przeszłego niedokonanego?

Odmiana w czasie przeszłym niedokonanym odbywa się poprzez dodanie odpowiedniego czasownika posiłkowego, najczęściej „haben” oraz odpowiedniej formy czasownika „tragen”.

Jak używać czasownika „tragen” w trybie warunkowym?

Tryb warunkowy tworzy się przez dodanie „by” do formy czasownika „tragen” w czasie teraźniejszym. Przykładowo: „Du würdest tragen” to „Nosiłbyś/Nosiłabyś”.

Czy „getragen” jest formą czasownika w czasie przeszłym?

Tak, „getragen” jest formą czasownika „tragen” w czasie przeszłym, używaną w konstrukcjach perfektu z czasownikiem posiłkowym „haben” lub „sein”.

Odmiana czasownika „tragen” w języku niemieckim może być nieco skomplikowana, ale z praktyką można ją opanować. Zapoznanie się z różnymi czasami oraz koniugacją pomoże ci swobodnie poruszać się w języku niemieckim i precyzyjnie wyrażać swoje myśli.


Zobacz także:

Artur

ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=150&d=mm&r=gforcedefault=1

Photo of author

Artur

Dodaj komentarz