Odmiana czasownika „gefallen” – perfekt w języku niemieckim

Odmiana czasowników w języku niemieckim może być wyzwaniem dla uczących się tego języka. Jednym z ważnych czasowników, których odmiana jest konieczna do opanowania, jest „gefallen”. W tym artykule dowiemy się, jak odmieniać ten czasownik w czasie Perfekt oraz jak poprawnie go stosować.

Prezentowana treść powstała dzięki współpracy z idzdokina.pl

Gramatyka czasu perfekt

Czas Perfekt jest jednym z czasów przeszłych w języku niemieckim. Tworzy się go przy użyciu czasownika posiłkowego „haben” lub „sein”, w zależności od czasownika, oraz formy przeszłej czasownika głównego.

Odmiana czasownika „gefallen” z użyciem „haben”

Kiedy „gefallen” jest używane w połączeniu z czasownikiem posiłkowym „haben”, jego forma przeszła wygląda następująco:

Osoba Forma przeszła
ja hat gefallen
ty hast gefallen
on/ona/ono hat gefallen
my haben gefallen
wy habt gefallen
oni/one haben gefallen

Odmiana czasownika „gefallen” z użyciem „sein”

Jeśli chcemy użyć „sein” jako czasownika posiłkowego, odmiana czasownika „gefallen” prezentuje się w ten sposób:

Osoba Forma przeszła
ja bin gefallen
ty bist gefallen
on/ona/ono ist gefallen
my sind gefallen
wy seid gefallen
oni/one sind gefallen

Zastosowanie czasownika „gefallen”

„Gefallen” jest czasownikiem niemieckim o znaczeniu „podobać się”. Stosuje się go w zdaniach, aby wyrazić, że coś komuś się podoba. Przykładowe zdania:

  • Mir hat der Film gefallen. (Podobał mi się film.)
  • Findet ihr das Essen gut? Ja, es hat uns sehr gefallen. (Podobają wam się jedzenie? Tak, bardzo nam się podobało.)

Faqs

Jakie są formy przeszłe czasownika „gefallen” w czasie Perfekt?

Formy przeszłe czasownika „gefallen” w czasie Perfekt z użyciem czasownika posiłkowego „haben” to: hat gefallen, hast gefallen, haben gefallen. Natomiast z użyciem „sein”: bin gefallen, bist gefallen, sind gefallen.

Jakie jest znaczenie czasownika „gefallen”?

„Gefallen” oznacza „podobać się”. Jest używany w kontekście wyrażania, że coś komuś się podoba lub przypadło do gustu.

W jakich zdaniach można stosować czasownik „gefallen”?

Czasownik „gefallen” można stosować w zdaniach, w których chcemy wyrazić swoje lub czyjeś upodobanie do jakiegoś przedmiotu, działania lub sytuacji.


Zobacz także:

Artur

ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=150&d=mm&r=gforcedefault=1

Photo of author

Artur

Dodaj komentarz