Warten: perfekt, odmiana czasownika „warten”, i działanie

W artykule tym omówimy czasownik „warten”, zwracając szczególną uwagę na formę Perfekt, odmianę tego czasownika oraz jego znaczenie i zastosowanie. Celem jest dostarczenie wyczerpujących informacji na temat tego czasownika, które pomogą zrozumieć jego strukturę i właściwe użycie.

Odmiana czasownika „warten”

Czasownik „warten” należy do grupy regularnych czasowników w języku niemieckim. Poniżej przedstawiona jest jego odmiana w czasie teraźniejszym, przeszłym i Perfekt:

Osoba Czas teraźniejszy Czas przeszły Perfekt
Ja ich warte ich wartete habe gewartet
Ty du wartest du wartetest hast gewartet
On/Ona/Ono er/sie/es wartet er/sie/es wartete hat gewartet
My wir warten wir warteten haben gewartet
Wy ihr wartet ihr wartetet habt gewartet
Oni/One sie warten sie warteten haben gewartet

Perfekt czasownika „warten”

Perfekt jest jednym z czasów przeszłych w języku niemieckim, które wyraża dokonane czynności w przeszłości. W przypadku czasownika „warten”, Perfekt tworzymy za pomocą odpowiedniej formy czasownika „haben” oraz partycypu czasownika „warten”, czyli „gewartet”. Poniżej znajdują się przykłady zastosowania Perfekt:

  • Ich habe gestern auf dich gewartet .
  • Hast du schon lange auf diese Nachricht gewartet ?
  • Er hat geduldig im Wartezimmer gewartet .

Znaczenie i zastosowanie

Czasownik „warten” oznacza „czekać” i jest używany, aby wyrazić akcję oczekiwania na coś lub kogoś. Może dotyczyć zarówno krótkotrwałego oczekiwania, jak i dłuższego okresu oczekiwania. Może to być oczekiwanie na spotkanie, wiadomość, wynik lub cokolwiek innego.

Może być używany w różnych kontekstach, zarówno formalnych, jak i nieformalnych. Jest to ważny czasownik w codziennej komunikacji, a jego perfekt jest często stosowany w opowiadaniu o wydarzeniach przeszłych, w których oczekiwanie odgrywało istotną rolę.

Odpowiedzi na Pytania dot. „Warten”

Jakie jest znaczenie czasownika „warten”?

Czasownik „warten” oznacza „czekać” lub „oczekiwać”.

Jak tworzymy Perfekt czasownika „warten”?

Perfekt czasownika „warten” tworzymy za pomocą odpowiedniej formy czasownika „haben” i partycypu czasownika „warten” – „gewartet”.

Czy „warten” jest czasownikiem regularnym?

Tak, „warten” jest czasownikiem regularnym w języku niemieckim.

W jakich sytuacjach możemy użyć czasownika „warten”?

Czasownik „warten” możemy użyć, gdy chcemy wyrazić oczekiwanie na coś lub kogoś, na przykład na wiadomość, spotkanie, wynik itp.

Czy „gewartet” to forma przeszła czasownika „warten”?

Tak, „gewartet” to forma przeszła oraz partycyp czasownika „warten”.


Zobacz także:

Artur

ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=150&d=mm&r=gforcedefault=1

Photo of author

Artur

Dodaj komentarz