Odmiana czasownika „kommen” w języku niemieckim

Czasownik „kommen” jest jednym z podstawowych czasowników w języku niemieckim. Jest to czasownik nieregularny, co oznacza, że jego odmiana różni się od regularnych czasowników. W tym artykule omówimy odmianę czasownika „kommen” w czasie teraźniejszym, prateritum oraz perfekt.

Odmiana czasownika „kommen” w czasie teraźniejszym

Odmiana czasownika „kommen” w czasie teraźniejszym wygląda następująco:

Osoba Odmiana
Ja komme
Ty kommst
On/Ona/Ono kommt
My kommen
Wy kommt
Oni/One kommen

Przykłady zdań:

  • Ich komme aus Deutschland. (Pochodzę z Niemiec.)
  • Woher kommst du? (Skąd pochodzisz?)

Odmiana czasownika „kommen” w prateritum

Prateritum, czyli czas przeszły prosty, jest rzadko używany w języku niemieckim, ale warto poznać odmianę czasownika „kommen” w tym czasie:

Osoba Odmiana
Ja kam
Ty kamst
On/Ona/Ono kam
My kamen
Wy kamt
Oni/One kamen

Przykłady zdań:

  • Ich kam gestern nach Hause. (Przyszedłem do domu wczoraj.)
  • Wann kamst du zurück? (Kiedy wróciłeś?)

Odmiana czasownika „kommen” w perfekt

Perfekt jest często używanym czasem przeszłym w niemieckim. Oto jak odmienia się czasownik „kommen” w czasie perfekt:

Osoba Odmiana
Ja bin gekommen
Ty bist gekommen
On/Ona/Ono ist gekommen
My sind gekommen
Wy seid gekommen
Oni/One sind gekommen

Przykłady zdań:

  • Ich bin gestern nach Hause gekommen. (Wczoraj wróciłem do domu.)
  • Wann bist du angekommen? (Kiedy przybyłeś?)

Jak odmienia się czasownik „kommen” w czasie teraźniejszym?

Czasownik „kommen” jest odmienny w czasie teraźniejszym w zależności od osoby. Oto jego odmiana:

Ja – komme

Ty – kommst

On/Ona/Ono – kommt

My – kommen

Wy – kommt

Oni/One – kommen

Jak brzmi odmiana czasownika „kommen” w prateritum?

Prateritum czasownika „kommen” wygląda następująco:

Ja – kam

Ty – kamst

On/Ona/Ono – kam

My – kamen

Wy – kamt

Oni/One – kamen

Jak odmienia się czasownik „kommen” w czasie perfekt?

W czasie perfekt odmiana czasownika „kommen” wymaga użycia odpowiedniego formantu „sein” lub „haben”. Oto przykład dla czasownika „kommen”:

Ja – bin gekommen

Ty – bist gekommen

On/Ona/Ono – ist gekommen

My – sind gekommen

Wy – seid gekommen

Oni/One – sind gekommen


Zobacz także:

Artur

ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=150&d=mm&r=gforcedefault=1

Photo of author

Artur

Dodaj komentarz