Jak pozostać na czele: odmiana czasownika „bleiben” w języku niemieckim

Jeśli masz zamiar opanować język niemiecki, to nie ma wątpliwości, że czasownik „bleiben” (po polsku: pozostać) będzie jednym z tych, które chciałbyś opanować. Jest to czasownik o niezwykle szerokim zastosowaniu, a jego odmiana może być nieco trudna dla początkujących uczących się języka niemieckiego. W tym artykule omówimy odmianę czasownika „bleiben” oraz jego użycie w czasie Perfekt i Präteritum.

Odmiana czasownika „bleiben”

Pierwszym krokiem w opanowaniu czasownika „bleiben” jest jego odmiana. Pamiętaj, że w języku niemieckim czasowniki są odmieniane zależnie od osoby, liczby, czasu i trybu. Oto jak odmienia się czasownik „bleiben” w czasie teraźniejszym dla różnych osób:

Osoba Odmiana
Ich (ja) bleibe
Du (ty) bleibst
Er/Sie/Es (on/ona/ono) bleibt
Wir (my) bleiben
Ihr (wy) bleibt
Sie (oni/one) bleiben

Tak wygląda odmiana czasownika „bleiben” w czasie teraźniejszym. Teraz przyjrzyjmy się, jak używać go w czasie Perfekt i Präteritum.

Użycie czasownika „bleiben” w czasie perfekt

Czas Perfekt jest używany w języku niemieckim do opisywania wydarzeń z przeszłości, które mają wpływ na teraźniejszość. Aby utworzyć Perfekt z czasownikiem „bleiben”, potrzebujesz czasownika pomocniczego „haben” lub „sein” oraz odpowiedniej formy czasownika „bleiben”.

Przykłady użycia w czasie Perfekt:

  • Ich bin in Berlin geblieben. (Pozostałem w Berlinie.)
  • Wir haben zu Hause geblieben. (Pozostaliśmy w domu.)

Użycie czasownika „bleiben” w czasie präteritum

Präteritum, znane również jako czas przeszły dokonany, jest mniej używane w języku niemieckim niż Perfekt. Jednak czasownik „bleiben” ma swoje regularne formy w Präteritum:

Osoba Odmiana
Ich (ja) blieb
Du (ty) bliebst
Er/Sie/Es (on/ona/ono) blieb
Wir (my) blieben
Ihr (wy) bliebt
Sie (oni/one) blieben

Przykłady użycia w czasie Präteritum:

  • Ich blieb gestern zu Hause. (Wczoraj pozostałem w domu.)
  • Sie blieb länger im Büro. (Ona została dłużej w biurze.)

Jak odmienia się czasownik „bleiben”?

Czasownik „bleiben” odmienia się w czasie teraźniejszym następująco: Ich bleibe, Du bleibst, Er/Sie/Es bleibt, Wir bleiben, Ihr bleibt, Sie bleiben.

Jak używać czasownika „bleiben” w czasie Perfekt?

Aby użyć czasownika „bleiben” w czasie Perfekt, potrzebujesz czasownika pomocniczego „haben” lub „sein” oraz odpowiedniej formy czasownika „bleiben”. Na przykład: Ich bin in Berlin geblieben.

Jakie są formy czasownika „bleiben” w czasie Präteritum?

Formy czasownika „bleiben” w czasie Präteritum to: Ich blieb, Du bliebst, Er/Sie/Es blieb, Wir blieben, Ihr bliebt, Sie blieben.


Zobacz także:

Artur

ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=150&d=mm&r=gforcedefault=1

Photo of author

Artur

Dodaj komentarz