Arbeiten odmiana: perfekt i inne formy czasownika „arbeiten”

W dzisiejszym artykule omówimy odmianę czasownika „arbeiten” w różnych formach gramatycznych, w szczególności skupimy się na formie Perfekt. Czasownik „arbeiten” jest jednym z podstawowych czasowników w języku niemieckim, dlatego ważne jest zrozumienie jego odmiany.

Odmiana czasownika „arbeiten” w perfekt

Forma Perfekt czasownika „arbeiten” tworzona jest przy użyciu czasownika posiłkowego „haben” lub „sein” oraz odpowiednio odmienionej formy czasownika „arbeiten”. W większości przypadków używany jest czasownik posiłkowy „haben”.

Osoba Odmiana Czasownika „Arbeiten” (Perfekt)
Ja Ich habe gearbeitet.
Ty Du hast gearbeitet.
On/Ona/Ono Er/Sie/Es hat gearbeitet.
My Wir haben gearbeitet.
Wy Ihr habt gearbeitet.
Oni/One Sie haben gearbeitet.

Przykłady zdań w Perfekt:

  • Ich habe gestern den ganzen Tag gearbeitet.
  • Wir haben an dem Projekt zusammen gearbeitet.
  • Hast du schon in dieser Firma gearbeitet?

Odmiana czasownika „arbeiten” w innych formach

Ponadto, czasownik „arbeiten” ma również odmianę w innych czasach i trybach. Poniżej przedstawiamy przykłady dla czasu Präsens oraz czasu Imperfekt (Präteritum).

Czas Präsens

Osoba Odmiana Czasownika „Arbeiten” (Präsens)
Ja Ich arbeite.
Ty Du arbeitest.
On/Ona/Ono Er/Sie/Es arbeitet.
My Wir arbeiten.
Wy Ihr arbeitet.
Oni/One Sie arbeiten.

Czas Imperfekt (Präteritum)

Osoba Odmiana Czasownika „Arbeiten” (Präteritum)
Ja Ich arbeitete.
Ty Du arbeitetest.
On/Ona/Ono Er/Sie/Es arbeitete.
My Wir arbeiteten.
Wy Ihr arbeitetet.
Oni/One Sie arbeiteten.

Faqs

Jak tworzy się formę Perfekt czasownika „arbeiten”?

Forma Perfekt czasownika „arbeiten” tworzona jest przy użyciu czasownika posiłkowego „haben” lub „sein” oraz odpowiednio odmienionej formy czasownika „arbeiten”.

Czy czasownik „arbeiten” ma odmianę w czasie Präsens?

Tak, czasownik „arbeiten” ma odmianę w czasie Präsens. Na przykład: „Ich arbeite” (Ja pracuję).

Czy czasownik „arbeiten” ma odmianę w czasie Imperfekt (Präteritum)?

Tak, czasownik „arbeiten” ma odmianę w czasie Imperfekt (Präteritum). Na przykład: „Wir arbeiteten” (My pracowaliśmy).


Zobacz także:

Artur

ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=150&d=mm&r=gforcedefault=1

Photo of author

Artur

Dodaj komentarz