Odmiana rodzajnika określonego niemiecki

W artykule tym omówimy zasady odmiany rodzajnika określonego w języku niemieckim. Rodzajnik określony w niemieckim to „der” dla rodzaju męskiego, „die” dla rodzaju żeńskiego oraz „das” dla rodzaju nijakiego. Odmiana rodzajnika określonego odbywa się przez przypadki, a także w zależności od liczby, rodzaju i przypadka rzeczownika, którego dotyczy.

Odmiana der die das przez przypadki

Rodzajnik określony w języku niemieckim zmienia się w zależności od przypadka, w jakim występuje rzeczownik. Istnieją cztery przypadki w niemieckim: mianownik, dopełniacz, celownik i biernik. Poniżej przedstawiono tabelę z odmianą rodzajnika określonego przez przypadki dla różnych rodzajów:

Przypadek
Rodzaj Mianownik Dopełniacz Celownik Biernik
Męski der des dem den
Żeński die der der die
Nijaki das des dem das
Mnoga die der den die

Odmiana rodzajnika przez przypadki

Odmiana rodzajnika określonego nie jest jedynym elementem, który ulega zmianie w zdaniu. Również rzeczownik, na którym działa ten rodzajnik, odmienia się przez przypadki. Oto przykład odmiany rzeczownika „Haus” (dom) przez przypadki:

  • Mianownik: das Haus
  • Dopełniacz: des Hauses
  • Celownik: dem Haus
  • Biernik: das Haus

Przykłady zdań

Aby lepiej zrozumieć, jak odmienia się rodzajnik określony i rzeczownik przez przypadki, oto kilka przykładów zdań:

  • Mianownik: Der Mann liest ein Buch. (Mężczyzna czyta książkę.)
  • Dopełniacz: Die Farbe des Autos gefällt mir. (Kolor auta mi się podoba.)
  • Celownik: Ich gehe zu dem Supermarkt. (Idę do supermarketu.)
  • Biernik: Sie sieht das Haus. (Ona widzi dom.)

Faqs

Jakie są trzy rodzaje rodzajników określonych w niemieckim?

Trzy rodzaje rodzajników określonych w niemieckim to „der” dla rodzaju męskiego, „die” dla rodzaju żeńskiego oraz „das” dla rodzaju nijakiego.

Ile przypadków występuje w języku niemieckim?

W języku niemieckim występują cztery przypadki: mianownik, dopełniacz, celownik i biernik.

Jak odmienia się rodzajnik „die” przez przypadki?

Rodzajnik „die” odmienia się przez przypadki w następujący sposób: mianownik „die”, dopełniacz „der”, celownik „der”, biernik „die”.


Zobacz także:

Artur

ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=150&d=mm&r=gforcedefault=1

Photo of author

Artur

Dodaj komentarz