Odmiana czasownika „trinken”

W języku niemieckim odmiana czasownika „trinken” jest nieodzownym elementem nauki języka. Czasownik ten oznacza „pić” i jest jednym z podstawowych słów, które warto poznać, jeśli zamierzasz komunikować się po niemiecku. Odmiana czasownika „trinken” obejmuje różne osoby, czasy i tryby, co pozwala na tworzenie różnorodnych zdań i wyrażeń.

Odmiana przez osoby:

Czasownik „trinken” jest regularnym czasownikiem, co oznacza, że jego odmiana jest stosunkowo przewidywalna. Oto tabela przedstawiająca odmianę czasownika „trinken” przez osoby w czasie teraźniejszym:

Osoba Odmiana
Ja trinke
Du trinkst
Er/Sie/Es trinkt
Wir trinken
Ihr trinkt
Sie/Sie trinken

Odmiana przez czasy:

Czasownik „trinken” może być również odmieniany przez różne czasy, co pozwala na wyrażanie działań w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Oto przykłady odmiany czasownika „trinken” w kilku podstawowych czasach:

  • Przeszły prosty: Ich trank gestern Wasser. (Piłem wczoraj wodę.)
  • Teraźniejszy prosty: Ich trinke Wasser. (Piję wodę.)
  • Przyszły prosty: Ich werde morgen Wasser trinken. (Będę pił wodę jutro.)

Odmiana przez tryby:

Czasownik „trinken” może być używany w różnych trybach, takich jak tryb rozkazujący czy tryb warunkowy. Oto przykłady odmiany w tych trybach:

  1. Tryb rozkazujący: Trink Wasser! (Pij wodę!)
  2. Tryb warunkowy: Ich würde Wasser trinken, wenn ich durstig wäre. (Piłbym wodę, gdybym był spragniony.)

Jak odmienia się czasownik „trinken” przez osoby?

Czasownik „trinken” odmienia się przez osoby w następujący sposób: trinke, trinkst, trinkt, trinken, trinkt, trinken.

W jakich czasach można odmieniać czasownik „trinken”?

Czasownik „trinken” można odmieniać w różnych czasach, takich jak przeszły prosty, teraźniejszy prosty i przyszły prosty.

W jakich trybach można używać czasownika „trinken”?

Czasownik „trinken” może być używany w trybach rozkazującym i warunkowym, umożliwiając wyrażanie poleceń oraz hipotetycznych sytuacji.

Jakie są podstawowe znaczenia czasownika „trinken”?

Czasownik „trinken” oznacza „pić” i jest używany do opisywania czynności spożywania płynów.


Zobacz także:

Artur

ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=150&d=mm&r=gforcedefault=1

Photo of author

Artur

Dodaj komentarz