Spójniki niemieckie: znaczenie, zastosowanie i ćwiczenia

Spójniki niemieckie, znane również jako „Konjunktionen” lub „Spójniki języka niemieckiego”, odgrywają kluczową rolę w budowaniu zdań i wyrażeń w języku niemieckim. Są to słowa lub wyrażenia, które służą do łączenia różnych części mowy, zdań lub zdaniowych składników, nadając im logiczną strukturę oraz relacje przyczynowo-skutkowe. W tym artykule omówimy różne rodzaje spójników niemieckich, ich zastosowanie oraz przedstawimy przykładowe ćwiczenia.

Z przyjemnością przedstawiamy artykuł, który powstał przy współpracy z kasyna.net

Niemieckie spójniki podstawowe

Podstawowe spójniki niemieckie, takie jak „und” (i), „oder” (lub), „aber” (ale) i „denn” (ponieważ), są niezwykle ważne w budowaniu prostych zdań. Są to często używane słowa, które pozwalają tworzyć klarowne i zrozumiałe wyrażenia. Na przykład:

 • Ich trinke Tee und sie isst Kuchen. (Piję herbatę i ona je ciasto.)
 • Willst du Kaffee oder Tee? (Chcesz kawę lub herbatę?)
 • Er kommt später, aber er kommt. (On przyjdzie później, ale przyjdzie.)
 • Sie mag Musik, denn sie tanzt gern. (Ona lubi muzykę, ponieważ lubi tańczyć.)

Zdania zależne i spójniki podrzędne

Spójniki niemieckie mają również kluczowe znaczenie w tworzeniu zdań podrzędnych, czyli tych zdań, które zależą od zdania głównego. Przykładowe spójniki podrzędne to „weil” (ponieważ), „obwohl” (chociaż), „wenn” (jeśli) i „dass” (że). Dzięki nim możliwe jest wyrażenie bardziej złożonych relacji i idei. Przykładowe zdania z użyciem spójników podrzędnych:

 • Ich bleibe zu Hause, weil es regnet. (Zostaję w domu, ponieważ pada deszcz.)
 • Er ist glücklich, obwohl er viel arbeitet. (On jest szczęśliwy, chociaż dużo pracuje.)
 • Wenn du kommst, gehen wir spazieren. (Kiedy przyjdziesz, pójdziemy na spacer.)
 • Ich weiß, dass du Recht hast. (Wiem, że masz rację.)

Zastosowanie „deswegen” i „deshalb”

W języku niemieckim istnieją również spójniki używane do wyrażania przyczyn i skutków. „Deswegen” i „deshalb” to przykłady słów oznaczających „dlatego”.

Przykłady użycia:

 • Ich habe viel gelernt, deshalb habe ich gute Noten. (Duzo sie nauczyłem, dlatego mam dobre oceny.)
 • Sie war sehr müde, deswegen ist sie früh ins Bett gegangen. (Była bardzo zmęczona, dlatego poszła wcześnie spać.)

Ćwiczenia z spójnikami niemieckimi

Ćwiczenia są świetnym sposobem na utrwalenie nauki spójników niemieckich. Oto kilka propozycji:

 1. Uzupełnij zdania brakującymi spójnikami: Ich mag Kaffee, ____ ich trinke auch gerne Tee.
 2. Zamień zdania proste na zdania zależne, używając odpowiednich spójników: Ich gehe ins Kino. Es regnet nicht.
 3. Przetłumacz zdania z języka polskiego na niemiecki: Ona jest zmęczona, ale idzie do pracy.

Często zadawane pytania

1. Jakie są podstawowe spójniki niemieckie?

Podstawowe spójniki niemieckie to „und” (i), „oder” (lub), „aber” (ale), „denn” (ponieważ) i wiele innych.

2. Jakie są spójniki używane do tworzenia zdań podrzędnych?

Przykłady spójników podrzędnych to „weil” (ponieważ), „obwohl” (chociaż), „wenn” (jeśli), „dass” (że) i inne.

3. Jakie są spójniki wyrażające przyczynę i skutek?

„Deswegen” i „deshalb” to przykłady spójników niemieckich wyrażających przyczynę i skutek, oznaczających „dlatego”.


Zobacz także:

Artur

ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=150&d=mm&r=gforcedefault=1

Photo of author

Artur

Dodaj komentarz