Odmiana czasownika „wohnen” – jak prawidłowo używać czasownika „wohnen” po niemiecku?

W artykule tym omówimy odmianę czasownika „wohnen” oraz sposób, w jaki poprawnie używać tego czasownika w języku niemieckim. „Wohnen” jest jednym z podstawowych czasowników używanych do wyrażania działania mieszkania. Dowiedzmy się, jak go odmieniać i stosować w różnych sytuacjach.

Odmiana czasownika „wohnen”

Kiedy używamy czasownika „wohnen”, aby wyrazić miejsce zamieszkania, musimy go odmieniać zgodnie z osobami, liczbą oraz czasem. Oto tabela przedstawiająca odmianę czasownika „wohnen” w czasie teraźniejszym:

Osoba Odmiana
Ich (ja) wohne
Du (ty) wohnst
Er/Sie/Es (on/ona/ono) wohnt
Wir (my) wohnen
Ihr (wy) wohnt
Sie (oni/one/Państwo) wohnen

Odmiana czasownika „wohnen” w czasie teraźniejszym pozwala nam precyzyjnie wyrazić, kto mieszka w danym miejscu.

Odmiana czasownika „wohnen” w czasie perfekt

Aby wyrazić przeszłe doświadczenia związane z mieszkaniem, możemy użyć czasu perfekt. Oto jak odmienia się czasownik „wohnen” w czasie perfekt:

Osoba Odmiana „haben” Podmiot Odmiana „wohnen”
Ich (ja) habe Ich gewohnt
Du (ty) hast Du gewohnt
Er/Sie/Es (on/ona/ono) hat Er/Sie/Es gewohnt
Wir (my) haben Wir gewohnt
Ihr (wy) habt Ihr gewohnt
Sie (oni/one/Państwo) haben Sie gewohnt

Czas perfekt pozwala nam opisać zakończone akcje z przeszłości związane z mieszkaniem.

Jak poprawnie używać czasownika „wohnen”?

Czasownik „wohnen” używamy, aby wyrazić nasze miejsce zamieszkania. Możemy go stosować w różnych kontekstach, na przykład w zdaniach takich jak:

  • Ich wohne in Berlin. (Mieszkam w Berlinie.)
  • Wo wohnst du? (Gdzie mieszkasz?)
  • Er wohnt allein. (On mieszka sam.)

Pamiętajmy o odpowiedniej odmianie czasownika w zależności od osoby, liczby oraz czasu.

Odmiana czasownika „wohnen” oraz jego stosowanie w zdaniach po niemiecku pozwala nam wyrazić nasze miejsce zamieszkania oraz przeszłe doświadczenia związane z mieszkaniem. Pamiętajmy o poprawnej odmianie czasownika w zależności od kontekstu i osoby, aby nasze zdania były klarowne i zrozumiałe dla rozmówcy.

Faqs dotyczące odmiany czasownika „wohnen”

Jak odmienia się czasownik „wohnen” w czasie teraźniejszym?

Ich wohne, du wohnst, er/sie/es wohnt, wir wohnen, ihr wohnt, sie wohnen.

Jak używać czasownika „wohnen” w czasie perfekt?

Używamy czasownika „haben” w odpowiedniej formie (np. ich habe, du hast) oraz formy przeszłej od „wohnen”, czyli „gewohnt”.

W jakich zdaniach możemy użyć czasownika „wohnen”?

Możemy użyć go w zdaniach opisujących nasze miejsce zamieszkania, np. „Ich wohne in München.” (Mieszkam w Monachium.)


Zobacz także:

Artur

ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=150&d=mm&r=gforcedefault=1

Photo of author

Artur

Dodaj komentarz