Odmiana czasownika „sollen” w języku niemieckim

Czasownik „sollen” to jedno z podstawowych słów w języku niemieckim, które odgrywa istotną rolę w komunikacji. Jest to tzw. czasownik modalny, który wyraża zobowiązanie, nakaz, radę lub prawdopodobieństwo. Odmiana tego czasownika jest kluczowa dla skutecznego porozumiewania się w niemieckim języku. W poniższym artykule omówimy szczegółową odmianę czasownika „sollen” przez osoby oraz zaprezentujemy przykłady zastosowania.

Odmiana czasownika „sollen”

W języku niemieckim czasownik „sollen” odmienia się przez osoby w czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłym. Poniżej przedstawiamy pełną tabelę odmiany tego czasownika:

Osoba Czas Teraz Czas Przeszły Czas Przyszły
ich (ja) soll sollte wird sollen
du (ty) sollst solltest wirst sollen
er/sie/es (on/ona/to) soll sollte wird sollen
wir (my) sollen sollten werden sollen
ihr (wy) sollt solltet werdet sollen
sie/Sie (oni/one/Pan/Pani) sollen sollten werden sollen

Zastosowanie czasownika „sollen”

Czasownik „sollen” jest używany w różnych kontekstach. Oto niektóre z jego głównych znaczeń:

  • Wyrażanie zobowiązania: „Ich soll meine Hausaufgaben machen.” (Mam zobowiązanie zrobienia moich prac domowych.)
  • Przekazywanie nakazu: „Du sollst pünktlich zur Arbeit kommen.” (Masz przyjść do pracy punktualnie.)
  • Składanie rady: „Ihr solltet mehr Wasser trinken.” (Powinniście pić więcej wody.)
  • Wydawanie opinii lub sugestii: „Er soll sehr intelligent sein.” (Podobno jest bardzo inteligentny.)

Sollen w pytaniach i zdaniach przeczących

W pytaniach i zdaniach przeczących czasownik „sollen” również ulega zmianie. Oto kilka przykładów:

Pytanie: Soll ich heute zur Party gehen? (Czy mam pójść na imprezę dziś?)

Przeczenie: Ich soll heute nicht zur Party gehen. (Nie mam iść na imprezę dziś.)

Faqs – najczęściej zadawane pytania

Jakie są główne znaczenia czasownika „sollen”?

Czasownik „sollen” może wyrażać zobowiązanie, nakaz, radę lub prawdopodobieństwo.

W jakich osobach odmienia się czasownik „sollen”?

Czasownik „sollen” odmienia się przez wszystkie osoby: ich, du, er/sie/es, wir, ihr oraz sie/Sie.

W jakich czasach występuje odmiana czasownika „sollen”?

Czasownik „sollen” może być odmieniany w czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłym.


Zobacz także:

Artur

ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=150&d=mm&r=gforcedefault=1

Photo of author

Artur

Dodaj komentarz