Odmiana czasownika „helfen” w języku niemieckim

W artykule tym omówimy szczegółowo odmianę czasownika „helfen” w języku niemieckim. Czasownik ten jest niezwykle ważny, ponieważ oznacza „pomagać” i jest powszechnie używany w codziennej komunikacji. Poznanie jego odmiany przez osoby oraz zastosowania w czasie Perfekt jest kluczowe dla skutecznej komunikacji po niemiecku.

Odmiana czasownika „helfen” przez osoby

Czasownik „helfen” należy do grupy czasowników nieregularnych, co oznacza, że jego odmiana przez osoby nie jest regularna. Poniżej przedstawiona jest pełna tabela odmiany przez osoby w czasie teraźniejszym:

Osoba Odmiana w czasie teraźniejszym
Ja ich helfe
Ty du hilfst
On/Ona/Ono er/sie/es hilft
My wir helfen
Wy ihr helft
Oni/One sie helfen

Powyższa tabela pokazuje, jak odmienia się czasownik „helfen” przez osoby w czasie teraźniejszym. Należy zwrócić uwagę na nieregularność w odmianie trzeciej osoby liczby pojedynczej oraz drugiej osoby liczby mnogiej.

Czas perfekt czasownika „helfen”

Czas Perfekt w języku niemieckim tworzy się przy użyciu odpowiedniej formy czasownika „haben” lub „sein” oraz formy czasownika głównego. W przypadku czasownika „helfen” używamy formy „haben”. Oto jak tworzymy czas Perfekt tego czasownika:

 • ich habe geholfen
 • du hast geholfen
 • er/sie/es hat geholfen
 • wir haben geholfen
 • ihr habt geholfen
 • sie haben geholfen

Przykłady zdaniowe w czasie Perfekt:

 1. Ich habe gestern meinem Freund geholfen.
 2. Hast du deiner Schwester bei den Hausaufgaben geholfen?
 3. Er hat immer den Menschen in Not geholfen.

Pomagać po niemiecku – „helfen” i „pomoc”

W języku niemieckim czasownik „helfen” jest równoznaczny z polskim „pomagać”. Możemy używać ich zamiennie w wielu sytuacjach. Przykładowe zdania:

 • Kannst du mir bitte helfen? (Czy możesz mi pomóc?)
 • Ich helfe gerne anderen Menschen. (Chętnie pomagam innym ludziom.)

Odmiana czasownika „helfen” – konkluzja

Odmiana czasownika „helfen” przez osoby oraz zastosowanie w czasie Perfekt jest niezwykle istotne dla płynnej komunikacji po niemiecku. Pamiętajmy, że czasownik ten jest nieregularny i warto go dokładnie zapamiętać. Dzięki temu będziemy w stanie swobodnie wyrażać naszą chęć pomocy oraz opowiadać o akcjach, w których udzielaliśmy pomocy.

FAQs

Jak odmienia się czasownik „helfen” w czasie teraźniejszym?

Odmiana przez osoby w czasie teraźniejszym wygląda następująco: ich helfe, du hilfst, er/sie/es hilft, wir helfen, ihr helft, sie helfen.

W jaki sposób tworzymy czas Perfekt czasownika „helfen”?

Tworzymy go przy użyciu formy „haben” oraz formy czasownika głównego. Na przykład: ich habe geholfen, du hast geholfen, er/sie/es hat geholfen.

Czym różni się „helfen” od „pomoc” w języku niemieckim?

Oba te słowa są synonimami i można ich używać zamiennie w kontekstach związanych z udzielaniem pomocy.


Zobacz także:

Artur

ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=150&d=mm&r=gforcedefault=1

Photo of author

Artur

Dodaj komentarz