Odmiana czasownika „brauchen”

W dzisiejszym artykule omówimy odmianę czasownika „brauchen”. Jest to ważne słowo w języku niemieckim, które oznacza „potrzebować”. Poznamy różne formy tego czasownika oraz jak je poprawnie stosować w zdaniach.

1. odmiana czasownika „brauchen”

Czasownik „brauchen” jest regularnym czasownikiem w języku niemieckim, co oznacza, że jego odmiana jest przewidywalna. Poniżej znajduje się tabela przedstawiająca odmianę czasownika w czasie teraźniejszym dla różnych osób gramatycznych:

Osoba Odmiana
Ja brauche
Du brauchst
On/Ona/Ono braucht
My brauchen
Wy braucht
Oni/One brauchen

2. zastosowanie czasownika „brauchen”

Czasownik „brauchen” używany jest do wyrażania potrzeb lub braku czegoś. Może być stosowany w zdaniach twierdzących, przeczących oraz pytających. Oto kilka przykładów:

  • Potrzebuję nowego telefonu.
  • Czy potrzebujesz pomocy?
  • Ona nie potrzebuje więcej czasu.
  • Czy wy potrzebujecie coś jeszcze?

3. Odmiana czasownika „brauchen” w innych czasach

Ponieważ „brauchen” jest regularnym czasownikiem, jego odmiana w innych czasach również jest przewidywalna. Oto przykłady odmiany w czasie przeszłym i przyszłym:

3.1. Przeszły prosty

Osoba Odmiana
Ja brauchte
Du brauchtest
On/Ona/Ono brauchte
My brauchten
Wy brauchtet
Oni/One brauchten

3.2. Przyszły prosty

Osoba Odmiana
Ja wird brauchen
Du wirst brauchen
On/Ona/Ono wird brauchen
My wir werden brauchen
Wy wird brauchen
Oni/One wird brauchen

4. faq – najczęstsze pytania

4.1. Jak przetłumaczyć „brauchen” na język polski?

Słowo „brauchen” tłumaczymy na język polski jako „potrzebować”.

4.2. Czy czasownik „brauchen” jest regularny?

Tak, czasownik „brauchen” jest regularnym czasownikiem w języku niemieckim.

4.3. Jakie są formy odmiany czasownika „brauchen” w czasie przeszłym?

W czasie przeszłym formy odmiany czasownika „brauchen” wyglądają następująco: brauchte, brauchtest, brauchte, brauchten, brauchtet, brauchten.

4.4. Czy istnieje forma trybu rozkazującego dla czasownika „brauchen”?

Nie, czasownik „brauchen” nie posiada formy trybu rozkazującego.


Zobacz także:

Artur

ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=150&d=mm&r=gforcedefault=1

Photo of author

Artur

Dodaj komentarz