Werfen odmiana: zasady i przykłady

Werfen to niemiecki czasownik o szerokim znaczeniu, który oznacza „rzucić” lub „wyrzucić” w języku polskim. Odmiana tego czasownika może być czasami nieco trudna, ale z odpowiednią praktyką można ją opanować. W tym artykule omówimy odmianę czasownika „werfen” w różnych czasach oraz formach gramatycznych.

Przedstawiamy artykuł, który jest owocem wspólnych działań z seksoteka.pl

Odmiana w czasie terazniejszym

W czasie teraźniejszym odmiana czasownika „werfen” wygląda następująco:

Osoba Odmiana
Ja werfe
Ty wirfst
On/Ona/Ono wirft
My werfen
Wy werft
Oni/One werfen

Odmiana w czasie przeszłym

W czasie przeszłym odmiana czasownika „werfen” wymaga użycia czasownika posiłkowego „haben” lub „sein” oraz odpowiedniej formy czasownika. Przykładowe odmiany to:

 • Ja habe geworfen.
 • Du hast geworfen.
 • Er/sie/es hat geworfen.
 • Wir haben geworfen.
 • Ihr habt geworfen.
 • Sie haben geworfen.

Odmiana w czasie przyszłym

W czasie przyszłym odmiana czasownika „werfen” odbywa się za pomocą czasownika posiłkowego „werden” oraz bezokolicznika czasownika. Przykłady:

 • Ich werde werfen.
 • Du wirst werfen.
 • Er/sie/es wird werfen.
 • Wir werden werfen.
 • Ihr werdet werfen.
 • Sie werden werfen.

Tryby konjunktivu

Tryb konjunktivu czasownika „werfen” również ma swoje odmiany. Przykłady w czasie teraźniejszym:

 • Ich werfe.
 • Du werfest.
 • Er/sie/es werfe.
 • Wir werfen.
 • Ihr werfet.
 • Sie werfen.

Przykładowe Zastosowania

Czasownik „werfen” można stosować w różnych kontekstach. Na przykład:

 • Rzuciłem piłkę.
 • Ona wyrzuciła śmieci.
 • My rzucimy kamieniem.

Zakończenie

Odmiana czasownika „werfen” może być początkowo trudna, ale z praktyką można ją opanować. Pamiętaj, że regularna praktyka oraz czytanie i słuchanie niemieckich tekstów pomogą Ci lepiej zrozumieć i używać tego czasownika w codziennych rozmowach.

Faqs

Jakie są podstawowe znaczenia czasownika „werfen”?

„Werfen” oznacza „rzucić” lub „wyrzucić”.

Czy odmiana czasownika „werfen” jest trudna?

Na początku może sprawiać pewne trudności, ale z praktyką można ją opanować.

Czy „werfen” ma nieregularne formy odmiany?

Nie, „werfen” jest czasownikiem regularnym.


Zobacz także:

Artur

ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=150&d=mm&r=gforcedefault=1

Photo of author

Artur

Dodaj komentarz