Odmiana czasownika „lernen” – nauka niemieckiego czasownika „lernen”

W artykule tym omówimy odmianę niemieckiego czasownika „lernen”. Jest to ważne słowo, które oznacza „uczyć się” po polsku. Poznanie odmiany tego czasownika pomoże Ci lepiej poradzić sobie w niemieckim języku. Odmiana czasowników może być trudna, ale z naszym przewodnikiem stanie się ona prostsza.

Podstawowa odmiana czasownika „lernen”:

Oto podstawowa odmiana czasownika „lernen” w czasie teraźniejszym dla różnych osób:

Osoba Forma
Ja ich lerne
Ty du lernst
On/Ona/Ono er/sie/es lernt
My wir lernen
Wy ihr lernt
Oni/One sie lernen

Odmiana czasownika „lernen” w czasie perfekt:

Teraz przejdźmy do odmiany czasownika „lernen” w czasie Perfekt. W tym czasie potrzebujemy czasownika pomocniczego „haben” (mieć) lub „sein” (być) oraz formy czasownika „gelernt” (odmiana czasownika „lernen”).

Przykłady:

  • Ich habe gelernt.
  • Du hast gelernt.
  • Er/Sie/Es hat gelernt.
  • Wir haben gelernt.
  • Ihr habt gelernt.
  • Sie haben gelernt.

Zastosowanie czasownika „lernen” w zdaniach:

Czasownik „lernen” można używać w różnych kontekstach, np.:

  • Ich lerne Deutsch. (Uczę się niemieckiego.)
  • Er lernt jeden Tag. (On uczy się każdego dnia.)
  • Wir haben Deutsch gelernt. (Nauczyliśmy się niemieckiego.)

Faqs:

Jakie są podstawowe formy czasownika „lernen”?

Podstawowe formy czasownika „lernen” w czasie teraźniejszym to: ich lerne, du lernst, er/sie/es lernt, wir lernen, ihr lernt, sie lernen.

Jak tworzyć czas Perfekt z czasownikiem „lernen”?

Aby utworzyć czas Perfekt z czasownikiem „lernen”, użyj czasownika pomocniczego „haben” lub „sein” oraz formy „gelernt” od czasownika „lernen”.

W jakich zdaniach można użyć czasownika „lernen”?

Czasownik „lernen” można używać w zdaniach, które opisują proces nauki lub zdobywania wiedzy.


Zobacz także:

Artur

ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=150&d=mm&r=gforcedefault=1

Photo of author

Artur

Dodaj komentarz