Odmiana czasownika „dürfen” w języku niemieckim

Czasownik „dürfen” w języku niemieckim to jeden z kluczowych czasowników modalnych, które wyrażają możliwość lub dozwolenie. Odmiana tego czasownika jest istotna dla skutecznego porozumiewania się w języku niemieckim. Poniżej znajdziesz szczegółową odmianę oraz zastosowanie czasownika „dürfen”.

Odmiana czasownika „dürfen”

Czasownik „dürfen” jest nieregularnym czasownikiem modalnym. Odmienia się go w zależności od osoby, liczby oraz trybu. Oto tabela przedstawiająca pełną odmianę czasownika „dürfen”:

Osoba Forma Przykładowe zdanie
Ich (ja) dürfe Ich darf heute ins Kino gehen.
Du (ty) darfst Du darfst das Buch behalten.
Er/Sie/Es (on/ona/ono) darf Er darf morgen zu spät kommen.
Wir (my) dürfen Wir dürfen das Konzert besuchen.
Ihr (wy) dürft Ihr dürft heute den ganzen Tag spielen.
Sie (oni/one) dürfen Sie dürfen das Auto nicht fahren.

Forma trybu rozkazującego dla drugiej osoby (ty) to „du darfst” lub „Sie dürfen” w zależności od poziomu grzeczności.

Zastosowanie czasownika „dürfen”

Czasownik „dürfen” jest używany do wyrażania dozwolenia lub możliwości. Może być stosowany w różnych kontekstach, takich jak:

  • Pytania o zgodę lub dozwolenie: Darf ich das Fenster öffnen?
  • Wyrażanie zezwolenia: Du darfst die Hausaufgaben später abgeben.
  • Wyrażanie zakazu: Sie dürfen hier nicht parken.
  • Wyrażanie możliwości: Wir dürfen morgen ausschlafen.

Czasownik „dürfen” w zdaniach

1. Sie dürfen heute das Museum kostenlos besuchen.

2. Darf ich bitte das Salz haben?

3. Wir dürfen uns heute eine Auszeit gönnen.

4. Du darfst den Film aussuchen.

Faqs

Jakie są inne niemieckie czasowniki modalne?

Oprócz „dürfen”, inne niemieckie czasowniki modalne to „können” (móc), „mögen” (lubić/chcieć), „müssen” (musieć) i „sollen” (mieć powinność).

Czy „dürfen” jest nieregularnym czasownikiem?

Tak, „dürfen” jest nieregularnym czasownikiem modalnym. Jego odmiana różni się od odmiany czasowników regularnych.

W jakich sytuacjach używa się „dürfen”?

„Dürfen” jest używane do wyrażania dozwolenia, zakazu oraz możliwości w języku niemieckim.


Zobacz także:

Artur

ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=150&d=mm&r=gforcedefault=1

Photo of author

Artur

Dodaj komentarz