Zaimki dzierżawcze niemiecki ćwiczenia

W artykule tym skupimy się na zaimkach dzierżawczych w języku niemieckim oraz dostarczymy ćwiczeń, które pomogą Ci lepiej zrozumieć i przyswoić to ważne zagadnienie gramatyczne. Zaimki dzierżawcze odgrywają istotną rolę w konstrukcji zdań, umożliwiając określenie posiadania czy przynależności. Wspólnie przeanalizujemy zasady korzystania z tych zaimków oraz przedstawimy przykładowe zdania i dialogi związane z ich użyciem.

Zasady użycia zaimków dzierżawczych w niemieckim

Zaimki dzierżawcze w języku niemieckim pełnią funkcję określenia posiadania lub przynależności. Są one ściśle powiązane z rodzajem rzeczownika oraz przypadkiem. Poniżej znajdują się podstawowe zasady ich użycia:

 • Zaimki dzierżawcze zawsze są dopasowane do rodzaju i liczby rzeczownika, którego dotyczą.
 • W zależności od przypadka (mianownik, dopełniacz, celownik, biernik, narzędnik, miejscownik) zaimki dzierżawcze zmieniają swoją formę.
 • Przykłady zaimków dzierżawczych to: mein, dein, sein, ihr, unser, euer, ihr (ich, du, er/sie/es, wir, ihr, sie).

Ćwiczenia praktyczne

Zadanie 1: Dopasuj zaimki dzierżawcze

Podaj właściwe formy zaimków dzierżawczych do podanych rzeczowników:

Rzeczownik Zaimek dzierżawczy
Auto ___
Książka ___
Dom ___

Zadanie 2: Uzupełnij zdania

Uzupełnij podane zdania właściwymi zaimkami dzierżawczymi:

 1. ___ Schwester ist Ärztin.
 2. ___ Vater arbeitet in einer Bank.
 3. ___ Eltern wohnen in Berlin.

Zaimki dzierżawcze w praktyce

Teraz, gdy już przyswoiłeś podstawowe zasady, zobaczmy, jak zaimki dzierżawcze funkcjonują w praktycznych sytuacjach.

Dialog:

Person A: Wo ist ___ Buch?

Person B: ___ Buch liegt auf ___ Tisch.

Pytanie:

Frage: Wessen Jacke ist das?

Antwort: Das ist ___ Jacke von Tom.

Zaimki dzierżawcze niemiecki test

Teraz, gdy posiadasz solidne podstawy dotyczące zaimków dzierżawczych, czas przystąpić do krótkiego testu, który pomoże Ci sprawdzić swoją wiedzę.

Pytanie 1:

W którym przypadku zaimki dzierżawcze zmieniają swoją formę?

 1. Biernik
 2. Mianownik
 3. Dopełniacz

Pytanie 2:

Jaki zaimek dzierżawczy pasuje do rzeczownika „Haus” w liczbie mnogiej?

 1. eure
 2. meine
 3. ihr

Pytanie 3:

Uzupełnij zdanie właściwym zaimkiem dzierżawczym: Das ist ___ Hund.

 1. unser
 2. ihr
 3. dein

Faqs dotyczące zaimków dzierżawczych

Jakie są podstawowe zaimki dzierżawcze w niemieckim?

Podstawowe zaimki dzierżawcze to: mein, dein, sein, ihr, unser, euer, ihr (ich, du, er/sie/es, wir, ihr, sie).

Czy zaimki dzierżawcze zmieniają się w zależności od przypadka?

Tak, zaimki dzierżawcze zmieniają się w zależności od przypadka, czyli mianownika, dopełniacza, celownika, biernika, narzędnika oraz miejscownika.

W jaki sposób można wykorzystać zaimki dzierżawcze w zdaniach?

Zaimki dzierżawcze pozwalają określić posiadanie lub przynależność. Mogą być wykorzystane w zdaniach, takich jak: „Das ist mein Buch” (To jest moja książka).


Zobacz także:

Artur

ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=150&d=mm&r=gforcedefault=1

Photo of author

Artur

Dodaj komentarz