Zdania przydawkowe w języku niemieckim – konstrukcje i ćwiczenia

Zdania przydawkowe, zwane również zdania względne, są istotnym elementem gramatyki języka niemieckiego. Stanowią one narzędzie pozwalające na łączenie dwóch zdań w sposób zwięzły i klarowny. W tym artykule omówimy konstrukcje zdaniowe związane z przydawkami oraz zaprezentujemy ćwiczenia praktyczne, które pomogą w opanowaniu tego zagadnienia.

Zaimki względne w języku niemieckim

Zanim przejdziemy do analizy zdaniowych konstrukcji przydawkowych, warto poznać podstawowe zaimki względne, które pełnią kluczową rolę w tych strukturach.

W języku niemieckim istnieją różne formy zaimków względnych, zależne od przypadku, rodzaju i liczby rzeczownika, który jest opisywany przez zdanie przydawkowe. Oto najważniejsze zaimki względne:

 • der – który (męski rodzaj, mianownik)
 • die – która (żeński rodzaj, mianownik)
 • das – które (nijaki rodzaj, mianownik)
 • den – który (męski rodzaj, biernik)
 • deren – których (dopełniacz, rodzaj żeński)
 • welcher – który (różne przypadki i rodzaje)

Zdania przydawkowe – struktura i przykłady

Zdania przydawkowe w języku niemieckim są tworzone poprzez połączenie zaimka względnego z drugim zdaniem. W zdaniu tym opisujemy rzeczownik z poprzedniego zdania w bardziej szczegółowy sposób. Oto ogólna struktura zdania przydawkowego:

Rzeczownik, który jest opisywany, zaimkowy względny, reszta zdania.

Przykładowe zdania przydawkowe:

 • Das Buch, das auf dem Tisch liegt, gehört mir.
 • Der Mann, den ich gestern getroffen habe, ist Arzt.
 • Die Blumen, die im Garten wachsen, sind wunderschön.

Zdania przydawkowe niemiecki – ćwiczenia praktyczne

Aby lepiej zrozumieć i opanować zdania przydawkowe w języku niemieckim, warto wykonać kilka praktycznych ćwiczeń. Poniżej znajdziesz kilka zdań, które powinny zostać uzupełnione odpowiednimi zdania przydawkowymi:

 1. Die Frau, ______ im Büro arbeitet, ist meine Schwester.
 2. Das Auto, ______ ich gekauft habe, ist blau.
 3. Die Stadt, ______ wir besucht haben, war sehr schön.

Pamiętaj, aby dopasować zaimki względne do przypadku, rodzaju i liczby rzeczownika, który opisujesz w zdaniu przydawkowym.

Pytania dotyczące zdaniowych przydawków

Jakie są podstawowe zaimki względne w języku niemieckim?

Podstawowe zaimki względne to „der”, „die”, „das”, „den”, „deren” oraz „welcher”.

Jaka jest struktura zdania przydawkowego?

Struktura zdania przydawkowego obejmuje rzeczownik, zaimkowy względny i resztę zdania, np. „Der Mann, den ich gestern getroffen habe, ist Arzt.”

W jakich przypadkach używane są zaimki względne?

Zaimki względne używane są w różnych przypadkach, takich jak mianownik i biernik, a także dopełniacz.

Jakie są dobre praktyki opanowania zdaniowych przydawków?

Ćwiczenia praktyczne, jak te przedstawione powyżej, są świetnym sposobem na opanowanie tworzenia zdaniowych przydawków w języku niemieckim.

Podsumowanie

Zdania przydawkowe to ważny element języka niemieckiego, umożliwiający bardziej szczegółowe opisywanie rzeczowników. Znajomość zaimków względnych oraz struktury zdania przydawkowego pozwala na skuteczną komunikację i tworzenie złożonych tekstów. Pamiętaj, aby regularnie ćwiczyć tworzenie zdaniowych przydawków, aby umiejętność ta stawała się coraz bardziej naturalna.


Zobacz także:

Artur

ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=150&d=mm&r=gforcedefault=1

Photo of author

Artur

Dodaj komentarz