Sztuka pisania: odmiana i użycie czasownika „schreiben” po niemiecku

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej czasownikowi „schreiben” w języku niemieckim. Pisania jest nieodłączną częścią komunikacji, a nauka poprawnej odmiany i użycia czasownika „schreiben” jest kluczowa dla skutecznego porozumiewania się po niemiecku.

Odmiana czasownika „schreiben”

Czasownik „schreiben” to jeden z podstawowych czasowników w języku niemieckim. Poniżej znajduje się tabela przedstawiająca odmianę tego czasownika w czasie teraźniejszym:

Osoba Forma Przykład
Ja schreibe Ich schreibe einen Brief.
Ty schreibst Du schreibst eine Nachricht.
On/Ona/Ono schreibt Er/Sie es schreibt eine Geschichte.
My schreiben Wir schreiben einen Artikel.
Wy schreibt Ihr schreibt Gedichte.
Oni/One schreiben Sie schreiben Briefe.

Forma perfekt czasownika „schreiben”

Aby wyrazić czynność pisania w czasie przeszłym, używamy formy Perfekt. Oto przykład jak odmienia się czasownik „schreiben” w czasie Perfekt:

 • Ja habe geschrieben
 • Du hast geschrieben
 • Er/Sie/Es hat geschrieben
 • Wir haben geschrieben
 • Ihr habt geschrieben
 • Sie haben geschrieben

Präteritum czasownika „schreiben”

Präteritum to inna forma czasu przeszłego w niemieckim, choć w mowie potocznej jest rzadziej używane. Oto jak odmienia się czasownik „schreiben” w czasie Präteritum:

 • Ich schrieb
 • Du schriebst
 • Er/Sie/Es schrieb
 • Wir schrieben
 • Ihr schriebt
 • Sie schrieben

Pisanie po niemiecku

Pisanie po niemiecku to umiejętność, którą można doskonalić poprzez praktykę. Warto czytać niemieckie książki, artykuły oraz pisać własne teksty, aby rozwijać swój słownictwo i zdolności pisarskie.

Odpowiedzi na Najczęstsze Pytania:

Jak brzmi forma trzeciej osoby liczby pojedynczej czasownika „schreiben” w czasie teraźniejszym?

Forma trzeciej osoby liczby pojedynczej czasownika „schreiben” w czasie teraźniejszym to „schreibt”.

W jakim czasie wyrażamy czynność pisania w przeszłości za pomocą formy Perfekt?

Czynność pisania w przeszłości wyrażamy za pomocą formy Perfekt. Na przykład: „Ich habe einen Brief geschrieben.”

Czy Präteritum czasownika „schreiben” jest powszechnie używane w języku niemieckim?

Präteritum czasownika „schreiben” jest mniej powszechnie używane w mowie potocznej, jednak nadal występuje w piśmie i literaturze.


Zobacz także:

Artur

ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=150&d=mm&r=gforcedefault=1

Photo of author

Artur

Dodaj komentarz