Perfekt niemiecki budowa

Perfekt jest jednym z najważniejszych czasów w języku niemieckim. Pozwala wyrażać przeszłe wydarzenia i akcje w sposób klarowny i precyzyjny. W tym artykule omówimy szczegółowo budowę czasu Perfekt w języku niemieckim oraz zapewnimy praktyczne wskazówki dotyczące jego poprawnego użycia.

Budowa perfekt

Perfekt jest tworzony przy użyciu czasownika posiłkowego (Hilfsverb) „haben” (mieć) lub „sein” (być) oraz imiesłowu czasu przeszłego czasownika głównego.

Podstawowa budowa Perfekt wygląda następująco:

  • Perfekt z „haben”: osoba + „haben” w odpowiednim czasie + imiesłów czasu przeszłego czasownika głównego.
  • Perfekt z „sein”: osoba + „sein” w odpowiednim czasie + imiesłów czasu przeszłego czasownika głównego.

Przykłady budowy Perfekt:

Osoba Perfekt z „haben” Perfekt z „sein”
Ja Ich habe gelesen. Ich bin gegangen.
Ty Du hast geschrieben. Du bist gekommen.
On/Ona/Ono Er/Sie/Es hat gespielt. Er/Sie/Es ist gelaufen.
My Wir haben getanzt. Wir sind geschwommen.
Wy Ihr habt gelacht. Ihr seid geflogen.
Oni/One Sie haben gesungen. Sie sind gefallen.

Użycie perfekt

Perfekt używane jest, aby wyrazić zakończone działania w przeszłości. Może dotyczyć konkretnego czasu lub stanu rzeczy w przeszłości.

Przykłady:

  • Ich habe gestern einen Film gesehen. (Oglądałem wczoraj film.)
  • Sie ist letztes Jahr nach Berlin gereist. (Ona wyjechała do Berlina w zeszłym roku.)

Pytania i Zaprzeczenia

Pytania w Perfekcie tworzy się poprzez inwersję czasownika posiłkowego i osoby. Zaprzeczenia tworzy się poprzez dodanie „nicht” po czasowniku posiłkowym.

Przykłady:

  • Hast du das Buch gelesen? (Czy przeczytałeś książkę?)
  • Wir sind gestern nicht ins Kino gegangen. (Nie poszliśmy do kina wczoraj.)

Faqs

Jakie są czasowniki nieregularne w Perfekcie?

Istnieje wiele nieregularnych czasowników, które zmieniają swoją formę w Perfekcie. Należy nauczyć się ich odmiany.

Czy „haben” zawsze występuje jako czasownik posiłkowy?

Tak, „haben” jest najczęściej używanym czasownikiem posiłkowym w Perfekcie. „Sein” stosuje się przede wszystkim w przypadku ruchu i zmiany stanu.

Czy Perfekt zawsze wymaga imiesłowu czasu przeszłego?

Tak, Perfekt zawsze wymaga imiesłowu czasu przeszłego głównego czasownika. Może to być imiesłów czasu przechodniego (Partizip II) lub imiesłów czasu czynnego (Partizip I).


Zobacz także:

Artur

ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=150&d=mm&r=gforcedefault=1

Photo of author

Artur

Dodaj komentarz