Odmiana czasownika „geben”: zrozumienie, perfekt i odmiana przez osoby

W artykule tym zbadamy szczegóły związane z czasownikiem „geben” w języku niemieckim. Zrozumienie odmiany tego czasownika, jego użycie w czasie Perfekt oraz odmiana przez osoby będzie przedstawione poniżej.

Odmiana czasownika „geben”

Czasownik „geben” w języku niemieckim oznacza „dawać”. Jest to czasownik nieregularny, co oznacza, że jego odmiana może się różnić od standardowych wzorców. Poniżej znajduje się tabela przedstawiająca odmianę czasownika „geben” przez czasy:

Osoba Forma Przykład
Ja gebe Ich gebe dir ein Geschenk.
Ty gibst Du gibst gute Ratschläge.
On/Ona/Ono gibt Er gibt mir Bücher.
My geben Wir geben eine Party.
Wy gebt Ihr gebt Blumen.
Oni/One geben Sie geben Konzerte.

Odmiana czasownika „geben” w perfekcie

W czasie Perfekt, czasownik „geben” jest tworzony za pomocą odpowiedniej formy czasownika posiłkowego „haben” lub „sein”, a także Partizip Perfekt czasownika „geben”, czyli „gegeben”. Poniżej przedstawione są przykłady zastosowania czasownika „geben” w Perfekcie:

 • Ich habe dir ein Geschenk gegeben.
 • Wir sind großzügig gewesen und haben viel Geld gegeben.
 • Hast du ihr die Informationen gegeben?

Odmiana czasownika „geben” przez osoby

Teraz przyjrzyjmy się dokładniej odmianie czasownika „geben” przez osoby w trybie rozkazującym, przypuszczającym oraz bezokoliczniku:

 • Rozkazujący (imperatyw):
 • 2. os. l. mn.: Gebt ihm eine Chance! (Dajcie mu szansę!)

 • Przypuszczający (Konjunktiv II):
 • 1. os. l.: Wenn ich Geld hätte, würde ich dir etwas geben. (Gdybym miał pieniądze, dałbym ci coś.)

 • Bezokolicznik:
 • Bezokolicznik: geben

Jak odmienia się czasownik „geben” przez osoby w trybie rozkazującym?

W trybie rozkazującym (imperatyw), czasownik „geben” odmienia się następująco:

2. os. l. mn.: Gebt ihm eine Chance! (Dajcie mu szansę!)

Jakie są przykłady zastosowania czasownika „geben” w Perfekcie?

Oto kilka przykładów używania czasownika „geben” w czasie Perfekt:

 • Ich habe dir ein Geschenk gegeben. (Dałem/dałam ci prezent.)
 • Wir sind großzügig gewesen und haben viel Geld gegeben. (Byliśmy hojni i daliśmy dużo pieniędzy.)

Jakie są formy czasownika „geben” w trybie przypuszczającym (Konjunktiv II)?

Przykład w 1. os. l.: Wenn ich Geld hätte, würde ich dir etwas geben. (Gdybym miał/miała pieniądze, dałbym/dałabym ci coś.)

Artykuł ten dostarcza pełnego zrozumienia odmiany czasownika „geben” przez osoby, jego użycia w Perfekcie oraz w różnych trybach. Teraz możesz pewnie korzystać z tego czasownika w różnych kontekstach w języku niemieckim.


Zobacz także:

Artur

ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=150&d=mm&r=gforcedefault=1

Photo of author

Artur

Dodaj komentarz