Czasownik posiłkowy w języku niemieckim

W języku niemieckim, czasowniki posiłkowe, znane również jako „Hilfsverben”, odgrywają istotną rolę w tworzeniu czasów i form gramatycznych. Są to czasowniki, które towarzyszą innym czasownikom i pomagają w tworzeniu różnych czasów gramatycznych oraz trybów. Dwa główne czasowniki posiłkowe w języku niemieckim to „haben” i „sein”. Skupiając się na tych zagadnieniach, przyjrzymy się bliżej temu, kiedy używamy tych czasowników, a także jak wygląda ich odmiana.

Zapraszamy do lektury artykułu, który jest efektem naszej współpracy z cwany.pl

Czasowniki posiłkowe w języku niemieckim

Czasowniki posiłkowe, czyli „Hilfsverben”, są nieodłącznym elementem tworzenia czasów przeszłych oraz innych form czasownikowych. Ich rola polega na ułatwianiu konstrukcji zdania oraz wyrażaniu różnych aspektów czasowych.

Kiedy używamy „haben” a kiedy „sein”

Wybór między czasownikiem „haben” a „sein” zależy przede wszystkim od rodzaju czasownika oraz znaczenia zdania. Zazwyczaj czasowniki ruchu i zmiany stanu, takie jak „gehen” (iść) czy „kommen” (przychodzić), używają czasownika posiłkowego „sein”. Natomiast większość innych czasowników, zwłaszcza opisujących działania, używa czasownika posiłkowego „haben”.

Odmiana czasownika „kochen”

Przyjrzyjmy się teraz odmianie czasownika „kochen” (gotować) w czasie przeszłym dla różnych osób oraz liczb:

Osoba Tryb Przeszły – „kochen”
Ja Ich habe gekocht.
Ty Du hast gekocht.
On/Ona/Ono Er/Sie/Es hat gekocht.
My Wir haben gekocht.
Wy Ihr habt gekocht.
Oni/One Sie haben gekocht.

Odmiana czasownika „stehen”

Przejdźmy teraz do odmiany czasownika „stehen” (stać) w czasie przeszłym:

Osoba Tryb Przeszły – „stehen”
Ja Ich habe gestanden.
Ty Du hast gestanden.
On/Ona/Ono Er/Sie/Es hat gestanden.
My Wir haben gestanden.
Wy Ihr habt gestanden.
Oni/One Sie haben gestanden.

Faqs dotyczące czasowników posiłkowych w języku niemieckim

Jakie są główne czasowniki posiłkowe w języku niemieckim?

Główne czasowniki posiłkowe to „haben” i „sein”.

Kiedy używamy czasownika „haben” a kiedy „sein”?

Używamy czasownika „haben” przeważnie przy czasownikach opisujących działania, natomiast czasownik „sein” stosujemy przy czasownikach ruchu i zmiany stanu.

Jak wygląda odmiana czasownika „kochen” w czasie przeszłym?

Odmiana czasownika „kochen” w czasie przeszłym:

Jak wygląda odmiana czasownika „stehen” w czasie przeszłym?

Odmiana czasownika „stehen” w czasie przeszłym:


Zobacz także:

Artur

ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=150&d=mm&r=gforcedefault=1

Photo of author

Artur

Dodaj komentarz