Werden: zmiana czasu przeszłego i futurum w języku niemieckim

Czasownik „werden” jest jednym z kluczowych elementów języka niemieckiego, pełniącym funkcję nie tylko jako czasownik oznaczający „stać się” czy „zostawać”, ale również jako nośnik form czasowych, takich jak präteritum i formy futurum. W tym artykule dowiemy się więcej na temat używania czasownika „werden” oraz jego roli w tworzeniu czasu przeszłego i przyszłego.

Użycie „werden” jako czasownika hilfszeitwort

W języku niemieckim czasownik „werden” odgrywa istotną rolę jako tzw. czasownik modalny, który pomaga w tworzeniu form czasowych. Jest on używany jako tzw. czasownik „Hilfszeitwort” (czasownik wspomagający) w celu utworzenia czasu przeszłego oraz form przyszłych.

Präteritum (Czas Przeszły) Formy Czasu Werden

W czasie przeszłym, czasownik „werden” przyjmuje następujące formy:

Osoba Forma Przykład
Ja wurde Ich wurde gestern müde.
Ty wurdest Du wurdest frühzeitig informiert.
On/Ona/Ono wurde Er wurde zum Chef befördert.
My wurden Wir wurden herzlich empfangen.
Wy wurdet Ihr wurdet zu der Party eingeladen.
Oni/One wurden Sie wurden zu Gewinnern gekürt.

Formy przyszłe z „werden”

Czasownik „werden” jest również kluczowy w tworzeniu form przyszłych w języku niemieckim. Formy te są tworzone poprzez połączenie czasownika „werden” z bezokolicznikiem innego czasownika.

Forma Przyszła z „Ich Werde”

Forma przyszła czasownika „werden” w pierwszej osobie liczby pojedynczej (Ich werde) jest używana, aby wyrazić coś, co zamierzamy zrobić w przyszłości.

Przykład: Ich werde morgen ins Kino gehen (Pójdę do kina jutro).

Pytania o Przyszłość

Czasownik „werden” jest również używany do tworzenia pytań o przyszłość, poprzez zamianę kolejności czasownika „werden” i bezokolicznika w zdaniu pytającym.

Przykład: Wann wirst du das Buch lesen? (Kiedy przeczytasz tę książkę?)

Faqs

Jakie są formy czasu przeszłego czasownika „werden”?

Formy czasu przeszłego czasownika „werden” to: ich wurde, du wurdest, er/sie/es wurde, wir wurden, ihr wurdet, sie wurden.

Jak tworzymy formę przyszłą z „werden”?

Formę przyszłą tworzymy poprzez połączenie czasownika „werden” z bezokolicznikiem innego czasownika. Na przykład: Ich werde reisen (Będę podróżować).

Czy „werden” jest czasownikiem modalnym?

Tak, „werden” jest czasownikiem modalnym, który pełni rolę czasownika wspomagającego w tworzeniu różnych form czasowych.

Czy istnieją wyjątki od regularnych form czasu przeszłego „werden”?

Nie, formy czasu przeszłego „werden” są regularne i nie występują wyjątki od ich koniugacji.


Zobacz także:

Artur

ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=150&d=mm&r=gforcedefault=1

Photo of author

Artur

Dodaj komentarz