Strona bierna w języku niemieckim

Strona bierna w języku niemieckim, znana również jako „Passiv”, jest ważnym aspektem gramatyki tego języka. Pozwala ona na wyrażanie zdolności do działania w zdaniach w sposób odmienny niż w stronie czynnej. W tym artykule omówimy zasady tworzenia strony biernej w różnych czasach oraz przedstawimy przykłady, abyś mógł lepiej zrozumieć tę koncepcję.

Passiv niemiecki – podstawy

Strona bierna w języku niemieckim pozwala nam podkreślać, na co działa podmiot zdania, a nie na co dokładnie działa. W zdaniu czynnym podmiot wykonuje akcję, natomiast w zdaniu biernym podmiot jest poddawany akcji. Struktura zdania biernej różni się od czynnej poprzez użycie odpowiednich form czasowników i partykuł.

Passiv Präsens (terazniejszy)

Tworząc strony bierną w czasie teraźniejszym, używamy formy czasownika „werden” (być) oraz trzeciej formy czasownika głównego (Partizip II). Przykład: „Der Kuchen wird von meiner Mutter gebacken.” (Ciasto jest pieczone przez moją matkę).

Passiv Perfekt (czas przeszły)

W przypadku czasu przeszłego używamy formy „werden” w czasie przeszłym (współczesny czas przeszły) oraz trzeciej formy czasownika głównego (Partizip II). Przykład: „Das Buch ist von meinem Freund gelesen worden.” (Książka została przeczytana przez mojego przyjaciela).

Passiv Präteritum (czas imperfektywny)

W czasie imperfektywnym również używamy formy „werden” z odmianą odpowiadającą konkretnemu podmiotowi oraz trzeciej formy czasownika głównego. Przykład: „Die Blumen wurden gestern von mir gegossen.” (Kwiaty zostały wczoraj podlane przeze mnie).

Przykłady użycia

Chcemy teraz przedstawić kilka dodatkowych przykładów, abyś mógł zobaczyć, jak strona bierna działa w praktyce:

Zdanie Czynne Zdanie Bierne
Ich esse den Apfel. Der Apfel wird von mir gegessen.
Die Lehrerin unterrichtet die Schüler. Die Schüler werden von der Lehrerin unterrichtet.
Wir haben das Auto repariert. Das Auto ist von uns repariert worden.

Faqs – najczęściej zadawane pytania

Jak tworzyć strony bierne w języku niemieckim?

Aby utworzyć stronę bierną, użyj formy „werden” oraz trzeciej formy czasownika głównego (Partizip II) zgodnie z czasem i osobą.

Czym różni się zdanie czynne od zdania biernego?

W zdaniu czynnym podmiot wykonuje akcję, podczas gdy w zdaniu biernym podmiot jest poddawany akcji.

Kiedy stosować stronę bierną w niemieckim?

Stronę bierną stosujemy, gdy chcemy podkreślić, na co działa podmiot, a nie co dokładnie jest przez niego robione.

Czy strona bierna występuje we wszystkich czasach?

Tak, strona bierna może być użyta we wszystkich czasach w języku niemieckim, tj. teraźniejszym, przeszłym i przyszłym.

Czy strona bierna jest powszechnie stosowana?

Tak, strona bierna jest powszechnie stosowana w języku niemieckim zarówno w mowie codziennej, jak i w piśmie.


Zobacz także:

Artur

ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=150&d=mm&r=gforcedefault=1

Photo of author

Artur

Dodaj komentarz