Odmiana czasownika „stehlen” – zastosowanie i zmiany formy

Odmiana czasownika „stehlen” jest istotnym elementem nauki języka niemieckiego. W tym artykule omówimy różne formy tego czasownika oraz zastosowanie w zdaniach. Poprzez zrozumienie jego odmiany, będziemy w stanie płynniej posługiwać się tym czasownikiem w mowie i piśmie.

Zapraszamy do lektury artykułu, który jest efektem naszej współpracy z spedytor.net

1. odmiana w czasie teraźniejszym

Czasownik „stehlen” w czasie teraźniejszym podlega zmianom zależnym od osoby, liczby i rodzaju. Poniżej przedstawiono odmianę tego czasownika dla trzech różnych osób w liczbie pojedynczej:

Osoba Odmiana
Ja ich stehle
Ty du stiehlst
On/Ona/Ono er/sie/es stiehlt

W liczbie mnogiej odmiana jest identyczna dla wszystkich osób:

my stehlen

wy stehlt

oni/one stehlen

2. zastosowanie czasownika „stehlen”

Czasownik „stehlen” oznacza „kraść” i używany jest w kontekście kradzieży lub kradzieży z włamaniem. Poniżej znajdują się przykładowe zdania ilustrujące jego użycie:

  • Er stiehlt ein Buch aus dem Laden.
  • Sie hat mein Handy gestohlen.
  • Die Diebe stehlen Schmuck aus den Häusern.

3. Czas przeszły i przyszły

Formy przeszłe i przyszłe czasownika „stehlen” również podlegają zmianom. Oto przykłady tych form:

  • Czas przeszły: Ich habe gestohlen (I kradłem/kraść).
  • Czas przyszły: Ich werde stehlen (Będę kraść).

4. pytania dotyczące czasownika „stehlen”

Jakie są inne synonimy czasownika „stehlen”?

Do synonimów tego czasownika należą m.in.: klauen, entwenden, rauben.

Czy czasownik „stehlen” ma nieregularne formy?

Tak, czasownik ten jest nieregularny i wymaga zapamiętania jego odmiany.

Czy to prawda, że „stehlen” używane jest tylko w kontekście kradzieży?

Tak, słowo to jest używane głównie w kontekście kradzieży lub kradzieży z włamaniem.

To podsumowanie wyjaśnia odmianę czasownika „stehlen” oraz jego zastosowanie w zdaniach. Poprzez regularne ćwiczenia i praktykę, zdobędziemy pewność w posługiwaniu się tym czasownikiem. Zachęcamy do rozwijania umiejętności językowych i eksplorowania różnych kontekstów, w których można go używać.


Zobacz także:

Artur

ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=150&d=mm&r=gforcedefault=1

Photo of author

Artur

Dodaj komentarz