Odmiana czasownika „machen” – perfekta, präteritum i więcej

W dzisiejszym artykule zatytułowanym „Odmiana czasownika 'machen'” omówimy szczegółowo, jak odmieniać niemiecki czasownik „machen”. Czasownik ten, oznaczający „robić” lub „czynić”, jest jednym z podstawowych słów w języku niemieckim. Zapraszamy do lektury, aby poznać różne formy i zastosowania tego czasownika.

Odmiana czasownika „machen” przez osoby

Odmiana czasownika „machen” przez osoby w czasie teraźniejszym wygląda następująco:

Osoba Odmiana
Ja mache
Ty machst
On/Ona/Ono macht
My machen
Wy macht
Oni/One machen

Perfekta czasownika „machen”

Perfekta to czas przeszły w niemieckim, który wskazuje na dokonane czynności. Aby utworzyć perfektę czasownika „machen”, potrzebujemy czasownika posiłkowego „haben” (mieć) lub „sein” (być) oraz formy biernikowej czasownika „machen”. Przykładowe zdania w perfekcie:

 • Ich habe eine Pizza gemacht. (Zrobiłem/łam pizzę.)
 • Er ist früh aufgestanden und hat sich fertig gemacht. (Wstał wcześnie i się przygotował.)

Präteritum czasownika „machen”

Präteritum to forma przeszła w niemieckim, używana głównie w piśmie lub w mowie bardziej oficjalnej. Odmiana czasownika „machen” w präteritum wygląda tak:

 • Ich machte
 • Du machtest
 • Er/Sie/Es machte
 • Wir machten
 • Ihr machtet
 • Sie machten

Tryb rozkazujący – imperativ

Tryb rozkazujący czasownika „machen” wyraża polecenie lub prośbę. Oto odmiana tego czasownika w trybie rozkazującym:

 • Mach(e)!
 • Machen wir!
 • Macht!

Odmiana czasownika „machen” – podsumowanie

Odmiana czasownika „machen” obejmuje różne formy i czasy gramatyczne. Starannie zapoznanie się z nimi pozwoli na swobodne posługiwania się tym ważnym czasownikiem w języku niemieckim. Pamiętaj, że regularna praktyka to klucz do opanowania odmiany i zastosowania tego czasownika.

FAQs

Jak odmienić czasownik „machen” przez osoby?

Odmiana przez osoby wygląda następująco: mache, machst, macht, machen, macht, machen.

Jak tworzyć perfektę czasownika „machen”?

Do perfekty czasownika „machen” potrzebujesz czasownika posiłkowego „haben” lub „sein” oraz formy biernikowej „gemacht”.

Jak brzmi odmiana czasownika „machen” w präteritum?

Przykładowa odmiana w präteritum: ich machte, du machtest, er/sie/es machte, wir machten, ihr machtet, sie machten.

Jak używać trybu rozkazującego z czasownikiem „machen”?

Tryb rozkazujący: mach(e), machen wir, macht.


Zobacz także:

Artur

ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=150&d=mm&r=gforcedefault=1

Photo of author

Artur

Dodaj komentarz