Liczebniki po niemiecku

W artykule tym omówimy temat liczebników w języku niemieckim. Liczebniki to niezwykle istotna część języka, ponieważ pozwalają nam wyrazić ilość i kolejność różnych elementów. Nauczmy się więc, jak wyrażać liczby oraz jak liczyć po niemiecku.

Liczby podstawowe od 1 do 20

Zacznijmy od poznania liczb podstawowych od 1 do 20:

Liczba Niemiecki
1 eins
2 zwei
3 drei
4 vier
5 fünf
6 sechs
7 sieben
8 acht
9 neun
10 zehn
11 elf
12 zwölf
13 dreizehn
14 vierzehn
15 fünfzehn
16 sechzehn
17 siebzehn
18 achtzehn
19 neunzehn
20 zwanzig

Liczby dziesiątkowe od 20 do 100

Po opanowaniu liczb podstawowych, przejdźmy teraz do liczb dziesiątkowych od 20 do 100:

Liczba Niemiecki
20 zwanzig
30 dreißig
40 vierzig
50 fünfzig
60 sechzig
70 siebzig
80 achtzig
90 neunzig
100 hundert

Tworzenie innych liczb

Aby utworzyć liczby w zakresie od 21 do 99, łączymy liczbę dziesiątek z jednością za pomocą „und”. Na przykład:

  • 21 – einundzwanzig
  • 36 – sechsunddreißig
  • 48 – achtundvierzig

Pytania dotyczące liczenia po niemiecku

Jak się liczy po niemiecku do 100?

Do stu liczy się po niemiecku poprzez kombinację liczb dziesiątek i jedności. Liczby dziesiątek do 20 mają swoje własne formy.

Jakie są liczby od 1 do 20 po niemiecku?

Liczby od 1 do 20 to: eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, dziewiętnaście, zwanzig.

Jak tworzyć liczby dziesiątkowe od 20 do 100 po niemiecku?

Liczby dziesiątkowe od 20 do 100 w języku niemieckim tworzymy poprzez dodanie odpowiedniego liczebnika dziesiątkowego do jedności, np. zwanzig, dreißig, achtzig.

Jak tworzyć liczby od 21 do 99 po niemiecku?

Do utworzenia liczb od 21 do 99 łączymy liczbę dziesiątek z jednością za pomocą „und”, np. siebenundfünfzig (57), zweiundneunzig (92).


Zobacz także:

Artur

ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=150&d=mm&r=gforcedefault=1

Photo of author

Artur

Dodaj komentarz